KROP OG BEVÆGELSE I HVERDAGEN

Vi laver dans fra vugge til grav.

DANS, UNDERVISNING, ÆSTETISKE OG SOCIALE LÆREPROCESSER
AABEN DANS fokuseret stærkt på at knytte den kunstneriske og kreative proces sammen med danseundervisning for mennesker i alle aldre og organiseringer: Vi samarbejder med biblioteker, børneinstitutioner, folkeskoler og specialskoler, ungdomsuddannelser, plejehjem samt dagcentre. Det er ingen hemmelighed at fysisk aktivitet er godt for alle – men hvorfor vælge dans fremfor andre bevægelsesformer?

FORDI DANSEN ER BASERET PÅ:
• Medskabelse og kreativitet
• Inklusion og anerkendelse
• Sammenhængskraft i gruppen
• Fysisk læring
• Sammenhæng mellem hjerne og krop
• Glæden ved egen krop
• At alle kroppe og kropsudtryk er valide
• Ingen konkurrence – individ og gruppe arbejder sammen

Vi formidler bevægelsesglæde, kreative processer og trivsel. Vi tager udgangspunkt i den enkelte gruppe og byder gerne ind i faglige temaer.

DANS, KOREOGRAFI OG BEVÆGELSE

Skoleforløb på mellemtrinets 4. – 6. årgang.

I sæson 2017/2018 arbejder Aaben Dans sammen med fem Roskilde-skoler, hvor vi underviser på mellemskoletrinnet gennem tre år. Så eleverne oplever at dans og koreografi er en integreret del af deres skolehverdag. Skolerne er: Trekronerskolen, Tjørnegårdsskolen, Gadstrup skole, Østervangsskolen og Jyllinge Skole. Desuden får alle 9. klasser i Lejre Kommune dans på skemaet i deres idrætstimer.

Med udgangspunkt i de skabelsesprocesser, som AABEN DANS selv benytter, når teatret laver forestillinger for aldersgruppen 0-17 år, har vi udviklet et skoleforløb til mellemtrinet. Forløbet består typisk af 16 timers undervisning, fordelt på 4 dage og slutter med en lille visning. Læs mere om vores skoleforløb, der udbydes til skoler i Roskilde & Lejre kommune Læs mere

BEVÆGELSE, KREATIVITET OG MUSIK

Danseforløb for 9. klasser

Eksamensforberedende dans i 9 klasse
For at imødekomme at dans er blevet eksamensfag under idræt i den nye skolereform, har AABEN DANS udviklet et skoleforløb til 9. klasse. Forløbet er tilpasset vægtningen af dans i idrætstimerne og forløber over 5 moduler a 90 minutter.
Læs mere om vores 9. klasses skoleforløb, der udbydes til skoler i Roskilde & Lejre Kommune her…

Click here to add your own text