Video: Joakim Eggert

Aaben Dans

Med kroppen fortæller vi historien om at være menneske

Aaben Dans er egnsteater i Roskilde og arbejder med dansen som udtryksform. Vi laver tværæstetisk og nytænkende scenekunst på et højt kunstnerisk niveau med kroppen i centrum. Vi vil bevæge vores publikum på overraskende, underholdende, vedkommende og tankevækkende måder. Vi skaber minimum to nye forestillinger hvert år. Mindst én er for børn og unge.

Aaben Dans giver oplevelser til mennesker i alle aldre og har en lang række medinddragende scenekunstneriske aktiviteter for mennesker i alle livets faser. Vi laver forestillinger, vi underviser og vi åbner dørene for mennesker fra seks måneder til over hundrede år. Vi laver dans fra vugge til grav.

Vi ser os selv som en flod: Der skal være bevægelse, gennemstrømning og dynamik. Vi inviterer gæstekunstnere indenfor og arbejder på tværs af kunstarterne for at forny og udfordre vores udtryk. Vi vil nå et bredt publikum med gode og usædvanlige oplevelser. Vi laver folkelig avantgarde. 

Lokalt og internationalt

Aaben Dans arbejder med dynamikken mellem det lokale og det internationale. Vi er lokalt forankrede i Roskilde og samtidigt et af Danmarks mest turnerende danseteatre. En stor del af vores turné foregår uden for landets grænser, hvor vi samtidigt er ambassadører for Roskilde som Musikby.

Vi ser mange spændende forestillinger, når vi er ude, og det bedste tager vi med tilbage til Roskilde, når vi hvert andet år arrangerer SWOP – international dansefestival for børn og unge.

Tre aktivitetsfelter 

Teatrets primære funktion er at skabe forestillinger, som vi viser lokalt, nationalt og internationalt. Derudover skaber vi bro til institutioner og skoler samt publikum i Roskilde, med pædagogisk og didaktisk arbejde gennem feltet kunst og læring. Og endelig faciliterer vi kunstnerisk udvikling ved at arbejde med, og give plads til, det professionelle vækstlag indenfor dans og koreografisk scenekunst.

De tre aktivitetsfelter er ikke isolerede. De indgår derimod i en dynamisk enhed, hvor alle aktiviteter er indbyrdes forbundne og har afsmitning på hinanden. Man kan som publikum, elev eller kunstner bevæge sig rundt med strømmen i Aaben Dans fra det ene område til det andet.

Forestillinger

Vores forestillinger har altid kroppen og koreografien i centrum, men bliver skabt i tætte samarbejder på tværs af kunstarter som for eksempel musik, billedkunst, dramatik, videokunst, landskabsarktitektur med mere. Vores forestillinger kan variere i størrelse fra soli til store gruppestykker med op til 30 medvirkende inklusive statister. De kan være skabt til en konventionel teatersituation med scene og publikumsopbygning, de kan være skabt til rumme publikum i selve scenografien, men de kan også være stedspecifikke og på forskellige måder aktivt inddrage publikum.

Vi har for eksempel lavet forestillinger i mørke, i kolde betonhaller samt vandringer gennem boligkvarterer og skove, ligesom vi har lavet installatoriske forestillinger for spædbørn, forestillinger for og med plejehjemsbeboere og på Skuespilhusets store scene i København.

Kunstnerisk Udvikling

Aabent Rum er et længerevarende residensprogram, hvor udvalgte koreografer inviteres til at arbejde hos Aaben Dans med deres kunstneriske virke over en etårig periode. Vi stiller, ud over studie og produktionslokaler, teatrets  ekspertise og knowhow til rådighed for de unge kunstnere. Der er ingen grænser for, hvad koreograferne må arbejde med. De bestemmer selv, hvad der giver mening for dem – lige der, hvor de står i deres kunstneriske karriere. Aaben Dans ser og lytter – og guider løbende.

Koreograferne kvitterer med inspiration – både til Aaben Dans, til hinanden, til det professionelle miljø og til det lokale publikum i mindre visninger, interventioner, workshops, symposier, digitalt eller andre offentlige arrangementer.

Aabent Laboratorium giver up-coming kunstnere lejlighed til at vise allerede skabte værker for publikum i en professionel setting. Værkerne udvælges efter et ”open call”. De valgte kunstnere tilbydes et honorar, en kort prøveperiode og teknisk assistance. Aaben Dans står for markedsføring samt facilitering af gensidig kunstnerisk peer-to-peer sparring. Denne platform appellerer til et blandet publikum af både lokale borgere og professionelle fra dansemiljøet. Aftenen sluttes som regel af med en artist talk mellem publikum og kunstnere.

Internationalt samarbejde: Aaben Dans har et stort internationalt netværk, opbygget gennem mange år. Teatret har haft fortløbende og meget givtige europæiske samarbejdsprojekter siden 2011. Utallige unge danske kunstnere er blevet sendt ud i Europa for at arbejde med kollegaer. Europæiske kunstnere er kommet til Roskilde og har arbejdet for og med skole- og børnehavebørn. Den største manifestation af vores internationale samarbejder er vores tilbagevendende internationale festival med dans for børn og unge: SWOP, som er både blevet en fast del af Aaben Dans og af Roskildes kulturtilbud.

Kunst og læring

En vigtig del af vores arbejde som egnsteater er at bygge bro mellem teatrets kerneaktiviteter og lokalsamfundet. Deriblandt at bruge vores redskaber fra de kunstneriske processer i nye læringsmæssige sammenhænge. Vi har valgt at kalde hele dette felt, med aktiv deltagelse i dansen og scenekunsten, for Kunst og Læring.

Det er alment anerkendt, og forskningsmæssigt bekræftet, at kreativitet og kropslighed er befordrende både for en bedre læring og et bedre socialt læringsmiljø. Når vi arbejder med dans og kreative processer i skolen, er målet ikke, at eleverne skal leve op til, eller tilegne sig, specifikke dansefærdigheder. Målet er, at de gennem dette arbejde får erfaringer med for eksempel at samskabe i grupper, at se og anerkende hinandens evner, at være entreprenører for egne ideer, at lytte til og forstå andres, at give konstruktiv feedback, deltage i et ligeværdigt kreativt fællesskab ect. Kort sagt tværfaglige kompetencer, der efterfølgende kan bruges i andre fag, og til at være en aktiv kritisk borger i et demokratisk samfund.

Vores undervisning i skolerne er baseret på vores egen praksisudviklede og tværfaglige model, De 7 K’er, der, med inspiration fra 21. century learning skills beskriver læringsdimensionerne i arbejdet med dans i 7 kategorier: Krop, Kreativitet, Koreografi, Kollektivitet, Kommunikation, Kollaboration og Kritisk Tænkning.

Bæredygtighed

Vi tror på, at kunsten kan være med til at skabe nye forståelser og være med til at ændre vores forhold til den verden, vi lever i. Verden har brug for kunsten, der kan visualisere og foreslå en bæredygtige livsførelse og en grøn fremtid.

Kunsten spiller en afgørende rolle i den adfærdsændring, klimakrisen kræver. Vi ser og mærker stor bekymring, engagement og handlekraft i branchen i forhold til at bane, og gå en væsentlig mere bæredygtig, vej. Aaben Dans tager aktiv del i bevægelsen, og vi har allerede forankret den bæredygtige omstilling seriøst og strategisk i organisationen.

Grønne valg er implementeret i teatrets daglige virke ud fra FN´s verdensmål såsom i afvejning af scenografiske materialer. Genanvendelige prioriteringer, samarbejdsaftaler omkring sambrug, deling og genbrug samt reduktion af el og brændstof.  Vi har vedvarende samtaler og møder om bæredygtige spørgsmål som optimering af turnevirksomhed set i forhold til transport og spilleomfang, digitalisering som erstatning for tryk, deling af knowhow og plads samt samarbejder med andre institutioner om indkøb. Vi arbejder med gødning af vækstlaget, uddannelse af nye arvtagere, repræsentation på scenen og lige muligheder for alle for at opleve dansen og scenekunsten.

Bæredygtig ledelse: Endeligt handler bæredygtighed ikke kun om grøn omstilling. Det handler også om den personlige bæredygtighed. Ønsket om at give positive og værdifulde oplevelser til alle vores brugere, kræver også noget af os selv som teater. Det kræver, at vi har noget at give af. Vi er derfor opmærksomme på disse aspekter i selve organisationen Aaben Dans. I de ansattes daglige arbejde med alle de bagvedliggende processer, skal de samme værdier være gældende, som dem vi advokere for i vores møder med publikum:

Kommunikation, respekt, nærvær, kreativitet, meningsfuldhed, overskuelighed og arbejdsglæde.

‘Med kroppen fortæller vi historien om at være menneske.’

Thomas Eisenhardt, kunstnerisk leder.

EVALUERINGSRAPPORT

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har offentliggjort deres evaluering af Aaben Dans som egnsteater.
Læs hele rapporten af Steen Nørgaard her…

ÅRSREGNSKABER

Se Aaben Dans Årsregnskaber for
2021 her…
2020 her…
2019 her…
2018 her…
2017 her…

VEDTÆGTER + AFTALE

Læs: Aaben Dans vedtægter her…
Egnsteateraftale 2017-20 her…
Egnsteateraftale 2021-24 her…

BESTYRELSE

FORMAND

Ajs Dam
Chef for virksomhedssamarbejder i Verdensnaturfonden


MEDLEMMER

Marie Kirstejn Aakjær, docent ved Professionshøjskolen Absalon og underviser på Aarhus Universitets masterprogram LAICS.

Kasper Bæk, filialdirektør Sydbank i Roskilde

Anne Katrine Hornemann, Bystrategisk rådgiver

Leiv Arne Kjøllmoen, Teaterleder Odsherred Teater

SWOP rapport 2022

Læs rapporten om SWOP 2022 af Erik Pold her…