JEG KAN, HVAD VI KAN

Dans, bevægelse og koreografi for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder

De hurtige, de kreative, kørestolsbrugeren, dem der er stærke i systemer og dem, der kan noget med armene. Alle mennesker har krop og bevægelse til fælles. Og alle kan danse, uanset hvilken krop og hvilket hoved, man er født med.

Når vi sætter dans på skoleskemaet, kan vi glæde os til, at vi skal skabe og bevæge os sammen. Både elever og lærere vil mærke, hvordan god energi fylder krop og rum, når vi ser, hvor forskellige udtryk og muligheder vi har tilsammen. Og alle har del i succesen, når vi prøver noget nyt, løser opgaver på gulvet og deler det, vi har lavet.

Danseforløbet bliver skræddersyet i tæt samarbejde mellem skolens lærere og danseunderviseren, så det tager hensyn til elevernes særlige behov og for elevgruppen samlet. Arbejdet er bygget op omkring genkendelige og tydelige rammer og formidles med vægt på kropslig og visuel kommunikation.

DE 7 K´ER

Aaben Dans arbejder med De 7 K´er som læringsdimensioner for undervisningen. Alle dimensioner er altid repræsenteret i dansearbejdet. Men man kan også fremhæve eller gå i dybden med dem enkeltvis.

Under danseforløbet vil vi lege med og uddybe de tre dimensioner: KROP, KREATIVITET og KOLLABORATION, så vi mærker og lærer hvad de indeholder og kræver. For at eleverne kan gå trygt ind til alt det nye, skal de klædes rigtigt på. Og dimensionen KOMMUNIKATION er afgørende i planlægningen af forløbet både med lærerne og i den direkte forberedelse af eleverne.

AABEN DANS UNDERVISNING

Egnsteatret Aaben Dans arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi bygger bro mellem den professionelle scenedans og vores lokalmiljø gennem forestillinger og kunst- og performancerelateret undervisning og aktiviteter.

Teatrets kunstneriske arbejde med at skabe nye forestillinger er kernen i alle vores aktiviteter. Herfra trækker vi de erfaringer om bl.a. kreativitet, kunstneriske processer, samarbejde og performance, som vi deler og arbejder videre med i vores undervisning, der er karakteriseret ved et ikke-konkurrerende og samskabende miljø, hvor den individuelle udvikling samtidig tilgodeses.

Aaben Dans tilbyder danseundervisning til folk i alle aldre. Undervisningen foregår på teatret eller på skoler og institutioner.

HVOR MEGET, HVOR OG HVORDAN

For at skabe et godt forløb for alle, er der nogle ting, vi beder om

• Skolen stiller en opvarmet og ren gymnastiksal til rådighed med et musikanlæg til både CD og Ipod.
• Der skal være ro i salen, når eleverne er der – det er altså ikke hensigtsmæssigt, at rummet bruges til gennemgang.
• Eleverne skal møde i træningstøj med lange bukser, bare fødder og medbringe vandflaske og lidt frugt.
• Læreren forventes at være til stede og deltagende, hvis ikke fysisk deltagende, så som observatør. Dels for at kunne hjælpe, hvis der er elever der har brug for det, og dels for at de erfaringer der bliver gjort i løbet af ugen kan bruges og forankres i klassen bagefter.

Forud for danseforløbet vil skolen blive kontaktet af danseunderviserne. Der aftales et møde på skolen, hvor der bliver forventningsafstemt omkring forløbet, og hvor det praktiske aftales omk. skemalægning, lærerbemanding, hvornår – og for hvem – der skal være visning m.v.

Download pdf om forløbet her…

FOR MERE INFO

Kontakt Aaben Dans på
Mail: mail@aabendans.dk
Tlf: 3582 0610

PRIS

Et forløb svarende til 16 lektioner plus en lærerworkshop på 2 lektioner (skemalægningen aftales)
koster 9.900 kr. plus moms pr. klasse. Reduceret pris v. indgåelse af fast partnerskabsaftale.

Prisen inkluderer løn til danselærer, kontakt og forventningsafstemning mellem underviseren og skolen, planlægning af forløbet, supervision og evaluering, administration, lønudbetaling og kontraktskrivning.

DE 7 K´ER
– læringsdimensioner i Dans, Bevægelse og koreografi.

De 7 K´er er Aaben Dans værktøj, der supplerer vores dansearbejde i skolerne ved at systematisere undervisningen i 7 kategorier: Krop, Kreativitet, Koreografi, Kollektivitet, Kritisk tænkning og Kollaboration.  Med de 7 K´er ønsker vi at gøre det tydeligt og let for elever såvel som lærere at se og forstå de tværfaglige læringsdimensioner i dansearbejdet. Find oversigten over DE 7 K’ ER her…