De 7 K´er

Nyt understøttende materiale til dansearbejdet i skolerne.

BAGGRUND:
“De 7 K´er” er udviklet af Aaben Dans i samarbejde med Lynghøjskolens 6. årgangs elever og de to idrætslærere Torben Nielsen og Susanne Riis Hansen. Det er skabt med inspiration fra “The Four Cs of 21st Century Learning” som et redskab til at forbinde og imødekomme teatrets og skolens to verdener som led i Åben Skole.

Muligheden for at udvikle ”De 7 K´er” kom med Roskilde Kommunes invitation til projektet om lærende partnerskaber efteråret 2016 til udvikling af kulturtilbud til Åben Skole. Med økonomisk støttet af det nationale projekt ”Ta´ Fat om Dansen” gik Aaben Dans ind i projektet. I partnerskab med Lynghøjskolen brugte vi projektet til at undersøge vores dansearbejde og udvikle dets tværfaglige relevans.

Gennem et grundigt praksisbaseret arbejde med workshops med elever og lærer og dedikeret tid til at sparre, overlevere, udveksle og diskutere arbejdet udviklede vi denne form under De 7 K´er.

INDHOLD OG ANVENDELSE
De 7 K´er er lavet som en overskuelig model, der synliggør læringsdimensioner i dans i skolen. De viser dansearbejdets tværfaglige relevans og skal gerne gøre det anvendeligt i skolen ud over i selve dansetimerne. Dimensionerne er organiseret som fgl:

Indenfor hver af dimensionerne, er formålene og de synlige læringsmål (LM) desuden beskrevet:

KROP: At lære kroppen & dens formåen og udfoldelsesmuligheder at kende
– for at få glæde ved egen krop og opnå større kropsbevidsthed, -kontrol og selvværd. (LM) Eleven deltager aktivt og udfolder sine talenter.

KREATIVITET (og innovation): At tage ansvar til at udvikle og kombinere ideer og viden og omsætte dem til praksis – for at give lyst og selvtillid til at arbejde med muligheder og løsninger og opleve tilfredsstillelsen ved at have ejerskab.
(LM) Eleven engagerer sig i løsningen af opgaver

KOREOGRAFI: At arbejde performativt med elementer som tid, stemning, rum, lyd, form og krop og at huske, udføre og fastholde koncentrationen i bevægelsesfraser – for at støtte evner til at forme, navigere, abstrahere og systematisere i komplekse og flerdimensionelle processer.
(LM) Eleven viser forståelse for koreografiske elementer

KOLLEKTIVITET: At være åbne for og afprøve hinandens ideer og udtryk
– for at fremme empati og forskellighed i fællesskabet.
(LM) Eleven indgår i og respekterer forskelligheder i fællesskabet

KOMMUNIKATION: Med krop og sprog at udtrykke og visualisere egne ideer og at forstå andres – for at beskrive og for at integrere og udvikle forholdet mellem sprog og krop.
(LM) Eleven navngiver, beskriver og snakker og diskuterer dansearbejdet.

KOLLABORATION: At skabe i forskellige grupper på tværs af køn og vante opdelinger – for at understøtte social trivsel, ansvar og værdi i fælles engagement, deling og aktiv deltagelse.
(LM) Eleven samarbejder på tværs af vante grupper og tager ansvar i medbestemmelse og konsekvenser.

KRITISK TÆNKNING: At give og modtage anerkendende feedback – for at motivere analyse og refleksion over egen og andres praksis og udtryk på såvel konkret som abstrakt plan.
(LM) Eleven tager stilling til og analyserer og/eller forklarer dansearbejdet

DOWNLOAD

Grafisk skolemateriale: ”De 7 K´er: Læringsdimensioner i Dans Bevægelse og Koreografi på Mellemtrinnet”.
I materialet er De 7 K´er indarbejdet i en differentieret danseundervisning for mellemtrinnets 3 årgange. Det skal i første omgang understøtte og indarbejdet i dansearbejdet på vores 5 faste partnerskoler i Roskilde kommune med Østervangsskolen, Gadstrup, Tjørnegårdsskolen, Trekronerskolen og Jyllinge Skole.
Materialet kan downloades her…