For mellemtrinnets 4.-6. årgang samt specialskoler

DANS I SKOLEN – MED EN PROFESSIONEL DANSER

Video om dans i skolen
af Nanna Nielsen, Kanvas Film

Glæd dig til en uges dans sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans i Roskilde. En danseuge med fokus på egen kreativitet, på at finde glæde i den man er og på at skabe og medskabe.

DANS, KOREOGRAFI & BEVÆGELSE
Dansen skaber et rum, der egner sig godt til drenge med uro i kroppen og udfordrer de stille piger på evnen til at stå frem. Alle bevægelser og kropsudtryk er valide – her tager man udgangspunkt i sin egen krop og dens formåen.

Dans på skoleskemaet
Bevægelse har dokumenteret positiv effekt på både koncentrationsevne og læring. Den mest ideelle form for fysisk udfoldelse til at fremme læring er aktiviteter, der er udfordrende, varierede og som indebærer succesoplevelser. I dansen er der ingen konkurrence. Det gælder hverken om at være hurtigst, stærkest eller bedst. Det gælder om at finde glæden i sig selv og sin egen krop. I den kreative dans, vi kommer med, er alle bevægelser og kropsudtryk valide. Her tager man udgangspunkt i sin egen krop og dens formåen. Dansen skaber et rum, der både egner sig til drenge med uro i kroppen og udfordrer de stille piger på evnen til at stå frem.

Eleverne skaber koreografiske forløb sammen, de lærer at samarbejde, at indgå i fællesskaber og at anderkende hinanden og hinandens ideer. Det er er vigtige redskaber, der både kan bruges i skolen og i fritiden.

Hver træning starter med opvarmning og bevægelsesopgaver. Derefter starter arbejdet med at skabe egne dansebevægelser og hen imod slutningen af dansedagen sammenkædes elevernes danse til en samlet koreografi. Forløbet kan afsluttes med en visning for andre elever på skolen. Det aftales med underviseren. Ligesom der aftales et tema for danseugen i fællesskab.

DE 7 K´er
Vi arbejder med relationerne i klassen, og understøtter arbejdsmiljøet i undervisningen generelt. Dansen opfylder flere af skolens faglige og menneskelige mål. Dansearbejdet er tværfagligt, og vi kategoriserer det i 7 læringsdimensioner DE 7 K´ER, som er Krop, Kreativitet, Koreografi, Kollektivitet, Kommunikation, Kollaboration, Kritisk tænkning.

Dansearbejdet differentieres over de tre årgange, hvor forskellige dimensioner fremhæves under hovedoverskrifterne:

• 4. årgang: Krop & Bevægelse (med fokus på læringsdimensionerne Krop, kollaboration og kollektivitet
• 5. årgang: Færdigheder & Relationer (med fokus på læringsdimensionerne Krop, kollaboration og kollektivitet
• 6. årgang: Identitet & Samfund (med fokus på læringsdimensionerne Kollektivitet, Kommunikation og Kritisk tænkning)

Hent hele materialet til ”DE 7 K´ER” gennem linket her… Vi håber og lægger op til, at skolelærerne bruger materialet til dels at se, hvad dansearbejdet indeholder og dels hvilke elementer, I kan bruge og forfølge i jeres øvrige skolearbejde udover danseforløbet.

Erfaringer
Det er professionelle dansere med stor erfaring i at undervise børn og unge, der kommer ud til skolerne. Vi oplever hver gang, at det virkelig rykker ved klassens samhørighed, bl.a. har børnene sagt:
”Jeg er blevet bedre til at danse. Men jeg er også blevet bedre til at samarbejde og finde det sjove i det”
”Jeg er blevet bedre til at overskride grænser. Og til at være med til tingene. Jeg syntes også jeg er blevet bedre til at være sammen med andre fra klassen og jeg har fået mere selvtillid”
”Vi er blevet tættere som klasse, og har lært at vi godt kan være sammen dreng og pige. Det er faktisk rigtigt sjovt”,
”Jeg tror vi har åbnet mere op for hvem vi er”

Også lærerne oplever eleverne i andre konstellationer og ser ofte nye talenter og interesser komme frem:
”Det giver god mening. Glæde, øget kropsbevidsthed, stærkere sammenhold, mod og nysgerrighed”
”Jeg ser børn, der overskrider egne grænser på en meget positiv måde. De tror mere på sig selv, ser nye perspektiver/sider af hinanden”.

Vi glæder os til at danse med jeres børn.

Aabendans.dk

AABEN DANS UNDERVISNING

Egnsteatret Aaben Dans arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi bygger bro mellem den professionelle scenedans og vores lokalmiljø gennem forestillinger og kunst- og performancerelateret undervisning og aktiviteter.

Teatrets kunstneriske arbejde med at skabe nye forestillinger er kernen i alle vores aktiviteter. Herfra trækker vi de erfaringer om bl.a. kreativitet, kunstneriske processer, samarbejde og performance, som vi deler og arbejder videre med i vores undervisning, der er karakteriseret ved et ikke-konkurrerende og samskabende miljø, hvor den individuelle udvikling samtidig tilgodeses.

Aaben Dans tilbyder danseundervisning til folk i alle aldre. Undervisningen foregår på teatret eller på skoler og institutioner.

DE 7 K´ER – læringsdimensioner i Dans, Bevægelse og koreografi.

De 7 K´er er Aaben Dans værktøj, der supplerer vores dansearbejde i skolerne ved at systematisere undervisningen i 7 kategorier: Krop, Kreativitet, Koreografi, Kollektivitet, Kritisk tænkning og Kollaboration.  Med de 7 K´er ønsker vi at gøre det tydeligt og let for elever såvel som lærere at se og forstå de tværfaglige læringsdimensioner i dansearbejdet.

Find materiale om DE 7 K`ER – her…
Særskilt for 4. årgang her…
Særskilt for 5. årgang her..
Særskilt for 6. årgang her..

DANSEUNDERVISERNE
My Lindblad Szlavik er uddannet danser fra Den Danske Scenekunstskole i København og hun har igennem de seneste 14 år arbejdet som freelance danser, koreograf og danseformidler i Danmark og i udlandet.
For Åben Dans underviser My på de partnerskoler, som har dans i skolen projekter på skemaet.Derudover er My fast tilknyttet Det Kongelige Teaters Ballettskole i København og Tivoli Ballettskole.
My sidder også i bestyrelsen for De Frie Koreografer og er desuden teamleder for danseforeningen Stands & Dans.

Lars Bjørn er koreograf og uddannet Danseformidler fra Skolen for Moderne Dans samt 1 årig Dansevidenskab, KUA. I Åben Dans arbejder Lars som danser, underviser og danseformidler på Åben Dans Partnerskoler i Roskilde. Som professionel danser har han arbejdet bl. a. med Granhøj Dans, Hotel Pro Forma, Kgl. Teater, Ålborg Teater og Jyske Opera. Som koreograf bl.a “Snedronningen” på A. P. Møller Skolen i Slesvig, Tryllefløjten, Musicalen “Cabaret” og “Baronessen fra Benzintanken”. Han har igennem 12 år været fast tilknyttet som koreograf ved Helikon Musikteater i Birkerød.
Derudover er han tilknyttet foreningen “Stands & Dans og Dansekonsulenterne i Danshallerne i Carlsberg.

HVOR MEGET, HVOR OG HVORDAN

Et danseforløb består af 4 dages danseundervisning i 4 timer pr. dag. Undervisningen foregår på skolen.
For at skabe et godt forløb for alle, er der nogle ting, vi beder om

• Skolen stiller en opvarmet og ren gymnastiksal til rådighed med et musikanlæg til både CD og Ipod.
• Der skal være ro i salen, når eleverne er der – det er altså ikke hensigtsmæssigt, at rummet bruges til gennemgang.
• Eleverne skal møde i træningstøj med lange bukser, bare fødder og medbringe vandflaske og lidt frugt.
• Læreren forventes at være til stede og deltagende, hvis ikke fysisk deltagende, så som observatør. Dels for at kunne hjælpe, hvis der er elever der har brug for det, og dels for at de erfaringer der bliver gjort i løbet af ugen kan bruges og forankres i klassen bagefter.

Forud for danseforløbet vil skolen blive kontaktet af danseunderviserne. Der aftales et møde på skolen, hvor der bliver forventningsafstemt omkring forløbet, og hvor det praktiske aftales omk. skemalægning, lærerbemanding, hvornår – og for hvem – der skal være visning m.v. Der bliver også aftalt, hvis klassen gerne vil arbejde med et konkret tema under hovedoverskriften. Hvis der ikke er specielle temaønsker, arbejder vi med overskrifterne for årgangene: Krop & Bevægelse, Færdigheder & Relationer og Identitet & Samfund.

FOR MERE INFO

Kontakt Aaben Dans
Rabalderstræde 10, 4000 Roskilde
Mail mail@aabendans.dk eller tlf. 3582 0610

PRIS
Et forløb på 4 dage á 4 timer i løbet af en uge koster 8.800 kr. plus moms pr. klasse. Reduceret pris v. indgåelse af fast partnerskabsaftale.

Prisen inkluderer løn til danselærer, kontakt og forventningsafstemning mellem underviseren og skolen, planlægning af forløbet, supervision og evaluering, administration, lønudbetaling og kontraktskrivning.