AABENT RUM

Koreografisk udviklingsrum

Aabent Rum er et koreografisk udviklingsrum, kurateret af Aaben Dans

Aaben Dans inviterer tre udvalgte koreografer ind til at arbejde i salen med deres kunstneriske virke. Der er ingen grænser for, hvad koreograferne må arbejde med. De bestemmer selv, hvad der giver mening for dem – lige der, hvor de står i deres kunstneriske karriere.  Aaben Dans ser og lytter – og guider løbende.

Koreograferne får et honorar, der giver arbejdsro og de får stillet et mindre budget til rådighed, der kan understøtte dem. De kan vælge at bruge penge på at få en supervisor, hyre en danser, skabe en scenografi, tage på studietur, købe billet til andres kunstværker eller på anden vis undersøge og dykke ned i deres kunstneriske virke.

Koreograferne er nøje udvalgt efter disse kriterier: De skal stadig være i begyndelsen af deres professionelle virke, de skal have en kunstnerisk kerne og ”drive”, de skal have noget på hjertet og være baseret i kroppen og så skal de være bosat i Danmark.

Samarbejdet varer i 1,5 år, hvor koreograferne i perioder har adgang til salen. Desuden skal de bruge hinanden løbende som sparringspartnere samt bruge de kunstneriske, organisatoriske og formidlingsmæssige kompetencer i Aaben Dans.

Koreograferne skal kvittere med inspiration – både til Aaben Dans, til det professionelle miljø og til det lokale publikum i mindre visninger, interventioner, workshops, symposier, digitalt eller andre offentlige arrangementer.

Aabent Rum har højt til loftet!

Aabent Rum er en del af Aaben Dans´ udviklingsstrategi, som skal sikre et højt kunstnerisk niveau både nu og i fremtiden. Udviklingstrategien kommer både kunstnerne, teatret og publikum til gavn ved fortsat at undersøge hvad koreografi kan. 

Aabent Rum er blevet realiseret med en særlig bevilling af udviklingsmidler fra Teaterforliget i foråret 2019.

DELTAGENDE KUNSTNERE

2019 – 2020:
Antoinette Helbing,
Georgia Kapodistria
Anna Lea Ourø og Amalia Kasakove