Aaben Dans – et åbent øje på hvad dansen kan.

’Med kroppen fortæller vi historien om at være menneske.’
Thomas Eisenhardt – kunstnerisk leder

Aaben Dans giver oplevelser til mennesker i alle aldre. Vi laver forestillinger, vi underviser og vi åbner dørene for mennesker fra 3 mdr. til over hunderede år. Vi laver dans fra vugge til grav.

Aaben Dans vil bevæge sit publikum på en underholdende, vedkommende og tankevækkende måde. Vi er kendt for nytænkning og høj kunstnerisk kvalitet med kroppen i centrum.

Aaben Dans ser sig selv som en flod: Der skal være bevægelse, gennemstrømning og dynamik. Vi inviterer gæstekunstnere indenfor og arbejder ofte på tværs af kunstarterne for at forny og udfordre vores udtryk. Vi vil nå et bredt publikum med gode og usædvanlige oplevelser. Vi vil lave folkelig avantgarde.

Aaben Dans er egnsteater i Roskilde og arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi skaber to nye forestillinger hvert år, hvoraf mindst én er for børn og unge. Vi er lokalt forankrede med rødderne i Roskildes frugtbare muld og vi har et stor internationalt forgrenet netværk. Vi
arbejder med dynamikken mellem det lokale og det internationale.

Aaben Dans er et af Danmarks mest turnerende danseteatre og en stor del af vores turné foregår uden for landets grænser. Hvert andet år arrangerer vi SWOP – Danmarks eneste internationale dansefestival for børn og unge.


Internationalt arbejde

Aaben Dans har omfattende turnevirksomhed uden for landets grænser. Vi er på den måde ambassadører for Roskilde som musisk kommune. Men vi bringer også ting tilbage til Roskilde fra resten af verden i form af forestillinger, internationale netværk og kontakter, kunstnerisk udvikling, co-produktioner og residencies. Det mest synlige udtryk for den lokale – internationale dynamik er SWOP-festivallen, der holdes på lige år i Roskilde.


Residency program

Aaben Dans inviterer gæstekunstnere til at arbejde på vores scene to gange om året. Et forårsmodul og et efterårsmodul hver af én til to ugers varighed. Kravene til kunsterne er:
– Det er en international koreograf, der arbejder med ’dance for young audience’.
– Der er et beskrevet projekt, der arbejdes på under opholdet.
– Man spiser frokost sammen andre fra Aaben Dans og folk fra Musicon.
– Man giver noget tilbage til Roskilde i form af en udadrettet begivenhed.


Åbent Laboratorie

To gange om året stiller Aaben Dans Scenen i Laboratoriet til rådighed til en åben platform for up-comming koreografer, der får mulighed for at vise mindre koreografiske værker samt work-in-progress. Arrangementerne har gratis entre, og de afsluttes med dialog mellem kunstnerne og interesserede publikummer.


Co produktioner

Vi arbejder gerne både på tværs af kunstgenre og landegrænser. Vi producerer derfor ofte forestillinger i samarbejde med andre institutioner. De sidste par år har vi for eksempel skabt forestillinger i samarbejde med Dansstationen i Malmø, Museet for Samtidskunst i Roskilde, Odsherred Teater, Roskilde Musiske Skole og Det Kongelige Teater.


Bro til institutioner og publikumsarbejde

Som en vigtig del af vores arbejde som egnsteater indgår strategier for at bygge bro mellem teatrets kerneaktiviteter og det omkringliggende samfund. Vi arbejder målrettet på at finde metoder til at bruge vores redskaber fra de kreative processer i nye læringsmæssige sammenhænge. Og vi arbejder på at finde nye måder at bringe dansen og danseglæden ud til alle aldre og alle mennesketyper.

Aaben Dans arbejder med dans i samarbejde med børneinstitutioner, folkeskoler og specialskoler, ungdomsuddannelser samt dagcentre. Endvidere arbejder vi regionalt gennem dansefyrtårnet ROK på dans i skolen, talentudvikling og nabodans.

ÅRSREGNSKAB

Se Aaben Dans Årsregnskab 2016 her…

VEDTÆGTER

Læs Aaben Dans vedtægter her…

BESTYRELSE

FORMAND

Ajs Dam, kommunikationschef i Femern A/S


MEDLEMMER

Anni Ellebæk Ehlers, leder af INSP

Kamma Siegumfeldt, Info/kommunikation i Dansehallerne

Kasper Overgaard Bæk, direktør i Spar Nord i Roskilde

Marie Kirstejn Aakjær, adjunkt ved UCSJ og underviser på Aarhus Universitets masterprogram LAICS