Nye tiltag på Aaben Dans: Pressemeddelelse 3. juni 2019

Aaben Dans har brændt for at fortælle, hvad de 1,7 mil kr., som teatret fik tildelt ved scenekunstforliget i foråret, skal bruges til af udviklingstiltag over de næste fire år. De ekstra midler kommer både publikum, unge kunstnere, det frie felt og teatret direkte til gode.

Aabent Rum er et koreografisk udviklingsprogram, hvor vi har inviteret fire unge koreografer til at arbejde hos og med os i efteråret 2019 samt hele 2020. Aaben Dans har indbudt Georgia
Kapodistria, Antoinette Helbing samt Anna Lea Ourø og Amalia Kasakove til at udvikle deres koreografiske sprog og giver dem rum, ro og sparring til at bringe deres kunstneriske virke til
et nyt niveau. Publikum bliver løbende inviteret ind til at se visninger og tale med koreograferne om deres arbejde. De fire koreografer har alle produceret mindre eller lidt større
forestillinger, og er på et sted i deres karriere, hvor de har behov for arbejdsro i et fagligt, professionelt fællesskab som Aaben Dans kan tilbyde. Nye kunstnere vil blive inviteret til at
være en del af Aabent Rum i 2021 og 2022.

Aabent Laboratorium: Vi revitaliserer vores kendte format, Aabent Laboratorium, der har levet et stille liv i det sidste års tid. Det gør vi sammen med HAUT, der er scene, værksted og
producent for nye generationer af scenekunstnere og baseret i København. Aaben Dans og HAUT vil sammen kuratere unge koreografer og dansere til 3 Aabent Laboratorier – i efteråret
2019, foråret samt efteråret 2020. Som tidligere, holder vi fast i at vise forskellige mindre forestillinger på samme aften, udbyde gratis billetter og ikke mindst muligheden for at tale
med kunstnerne bagefter – men nu med ny pulserende energi.

Alt det andet: Der bliver også plads til co-produktion med performancegruppen CoreAct af den stedsspecifikke forestilling JORDNÆR, der får premiere under SWOP festivalen i 2020, coproduktion med Danseteatret Next Door project med danseaktiviteter der kommer ældre medborgere til gode på plejehjem i 2021, udvikling af pædagogiske danseaktiviteter i skolerne,
nye aktiviteter for unge under SWOP festivalen og endelig udvikling af Aaben Dans´ digitale kommunikation.

”Vi er utroligt glade for muligheden for at kunne sætte så mange udviklingstiltag i gang. Timingen er perfekt i forhold til vores kommende sam-byggeri med Roskilde Festival og Råstof
Roskilde. Vi tager hul på fremtiden ved at investere i talenter, nye samarbejder, nye aktiviteter og udvikling.”, siger Lisbeth Klixbüll, Direktør for Aaben Dans

14 egnsteatre fik uddelt midler af Kulturministeriet i foråret i forbindelse med et nyt
scenekunstforlig. Læs baggrunden her https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/ny-scenekunstaftale-giver-loeft-til-teatre-i-hele-danmark/1/1/

Foto af: Scenografi af KasperSophie til et recidency hos Aaben Dans af gruppen Two Women Machine Show, maj 2019