MICRO FESTIVAL DAG 2: Aflyst pga. Covid-19

Fredag 11. december 2020
Hos Aaben Dans
Rabalderstræde 10
4000 Roskilde

Festival dag 2
Fredag 11. december af Anna Lea Ourø & Amalia Kasakove

PROGRAM

17.00-18.30 Online lecture VIBRANT MOURNING by NINA LYKKE, professor Emerita in Gender Studies
18.30-19.15 SOUP & mingling
19.30 Performances (Fully booked)
THE LAUGHING GAME 30 min. + BETWIXT & BETWEEN 40 min. – 25 min. break –
+ JUST OK
60 min. 

SORGENS VIBRATIONER/ VIBRANT MOURNING
ONLINE LECTURE af
Nina Lykke
Dr. Phil. Professor Emerita of Gender Studies

Foredraget kombinerer oplæsning af egne digte og filosofiske refleksioner over død og sorg. Gennem korte oplæg til enkle poetiske skriveøvelser inviteres publikum desuden også til at reflektere over deres eget forhold til sorg og død.

I mine digte, undersøger jeg den sorgproces, som jeg har gået igennem efter min livspartners død. Det er en proces, hvor jeg har lagt vægt på at dvæle i sorgen og gøre modstand mod tidens neoliberale lykke-kultur, som kræver, at  vi hurtigt lægger sorg bag os.  Filosofisk er min tænkning om døden inspireret af immanens filosofi. Fra det udgangspunkt undersøger jeg sorg som en skæv (”queer”) indgang til større økologisk bevidsthed og til at udvikle en alternativ materialistisk funderet spiritualitet. Kan sorgpraksisser åbne anderledes horisonter  i forhold til  mere holdbare og økologisk omsorgsfulde relationer til den materielle verden? Foredraget bygger på min kommende bog Vibrant Death. A Posthuman Phenomenology of Mourning (publiceres i 2021 på forlaget Bloomsbury, London).

Vibrant mourning by Nina Lykke Dr. Phil. Professor Emerita of Gender Studies
The lecture performance combines  a poetry reading  with philosophical reflections on death, and mourning.  Through short writing prompts, it will also invite the audience to contemplate  their own  relations to mourning. In my poems, I explore  intuitions, emerging out of my processes of mourning my life partner’s death, which have led me to value the importance of dwelling in mourning and  resisting the dynamics of neoliberal cultures of happiness. The focus of my immanence philosophical contemplations is queer ecologies and material spiritualities. I explore mourning practices as a possible entrance to  more sustainable and ecologically caring relations to the material world. The lecture performance is based on my forthcoming book Vibrant Death. A Posthuman Phenomenology of Mourning (to be published in 2021 by Bloomsbury, London).

BETWIXT AND BETWEEN

I soloværket betwixt and between, undersøger den cypriotiske koreograf og performer Georgia Kapodistria identiteten som et hvidt og koloniseret subjekt. Undersøgelsen sker ved at kigge indad og tilbage på sig selv som en del af en nation, der har været koloniseret helt frem til 1960. Hvordan blev nationen anskuet af kolonimagten? En nation, der ikke var eksotisk nok til at høre under Orienten, men heller ikke sofistikeret nok til at være en del af Vesten.

In the solo work betwixt and between, the choreographer and performer Georgia Kapodistria born in Cyprus looks back and into her identity as a white and colonized subject. Born and raised in a nation that has been colonized and had foreign governing agencies up until 1960. How was the nation looked upon from the colonizer’s perspective? A nation not exotic enough to belong to the orient, but also not sophisticated enough to be considered part of Western Europe.

Performer: Gerogia Kapodistria
Video set design: Jan Vesala
Installation with chosen elements from Georgias research available in the foyer all three days

THE LAUGHING GAME er en koreografisk undersøgelse af latter, der udfolder dens fysiske og sociale mangfoldighed i tæt relation med publikum. Værket bevæger sig i krydsfeltet mellem dans, installation og koncert, hvor forestillingen udfolder latteren som social kommunikation, kropslig tilstand, klukkende lyd og sprudlende fornemmelse.
THE LAUGHING GAME udfolder en palette af følelserne som latteren kan være udtryk for, dens smitsomme kraft og dens befriende virkning. I kontrast til den gængse opfattelse af latter, som udelukkende værende sjov, bliver latteren her portrætteret som en både morsom og seriøs leg.

I THE LAUGHING GAME træder publikum ind i et eksistentiel og ikke altid rationelt rum, som portrætterer en menneskelig tilstand, der svinger mellem det vilde og det absurde, det sjove og det alvorlige. Værket adskiller ikke kun latter og humor, det adskiller også formen og lyden af latter fra intentionen og dens sociale kontekst. Ved at fremstille latter på forskellige måder bliver den til noget ukendt, noget fremmed. Værket tilbyder nye perspektiver samt større bevidsthed omkring denne velkendte form af sociale kommunikation.

THE LAUGHING GAME er en hyldest til latter – en fejring af dens funktioner & underfundigheder.

THE LAUGHING GAME is a choreographic exploration of laughter, which unfolds laughing as social communication, bodily state, stirring sound and sparkling sensation. Exposing the range of emotions present within laughter, its contagious force and foremost its liberating effect. Breaking with the common sense of looking at laughter as only being funny, laughing will be portrayed as a playful but also serious game. 

This work oscillates between a dance, an installation and a concert.

In THE LAUGHING GAME the audience will enter an existential, not always rational portray of a human condition, that fluctuates between the wild and the absurd, the funny and the serious. The work doesn’t only tell apart laughter and humor, it also separates the form and the sound of laughter from the intention and social context laughter has in everyday life. By different ways of portraying laughter, it becomes alien, something foreign – offering the distance necessary for reflection. Offering new perspectives and enhancing a greater awareness in relation to this common social behaviour.

THE LAUGHING GAME is a tribute to laughter – a celebration of its functions & particularities.

Concept, Choreography and Dance: Antoinette Helbing
Sound: Niels Bjerg
Artistic research: Daniel Nordback
Dramaturgy and Outside Eye: Katrine Johansen
Costume: Inbal Lieblich
Lys: Carina Persson Backmann
Residency: Forsøgsstationen (Copenhagen), Vestjyllands Højskole, Teaterøen Copenhagen
Supported by: Statens Kunstfond, Aaben Dans Roskilde, Ubåden Copenhagen
Photo: Jan Vesala

Covid-19
Vi følger de gældende retningslinjer for Covid-19 med bl.a. afstands- og hygiejnekrav. Læs mere om hvordan vi sikrer at I får en god og tryg teateroplevelse på siden her…

CAFE CARIBU
Cafe Karibu holder baren åben i foyeren med salg af søde og salte snacks og kager + kolde og varme drikke.
Der er mulighed for at forudbestille til pausen i aftenprogrammet.
Torsdag 10. december klokken 14:30 – 22:00
Fredag 11. december klokken 16:30 – 22:00
Lørdag 12. klokken 16:00 – 22:00

BILLETTER
Billet á 125/55 kr. købes per dag. Bestil billetter gennem formularen herunder. Husk at krydse af på de ønskede punkter.
Der er begrænset antal pladser til workshops p.g.a. Corona restriktioner, så det er først til mølle.

JUST OK – premiere

Just ok er den anden forestilling i en trilogi som adresser hvordan dans kan huse et rum for tab. Trilogien behandler tomhed relateret til sorg, og hvordan noget kan være så smertefuldt tilstede og på samme tid så fuldkomment bort. Just ok er formet af zombiemateriale i den tøvende og liminale zone mellem at leve og dø. Just ok arbejder med zombier som miljømæssige og politiske figurer, der hjælper os med at reflektere over, hvordan levende-dødt materiale vedrører de dystre udsigter verden står overfor. Performancen udspiller en form for rædsel som hverken er spektakulær eller øjeblikkelig, men foreslår en stemning af langsom spænding og gradvis rædsel – der skabes en subtilt skræmmende atmosfære; noget ildevarslende, formløst og obskurt.

Just ok is the second performance in a trilogy addressing how dance can hold a space for loss. The trilogy attends to notions of emptiness referring to grief, and how something can be so achingly present and at the same time so utterly gone. Just ok is a performance shaped by zombie material in the hesitant and liminal zone of living and dying. Just ok thinks of zombies as ecological and political figures that may help us to think how such living-dead material relates to the grim prospects of the world. The performance engages in a kind of horror that is neither spectacular nor immediate but suggests a mood of mellow suspense and gradual horror – creating an eerie atmosphere; something ominous, formless and obscure. 

Concept and performaers: Anna Lea Ourø and Amalia Kasakove
Costume design: Agnete Beierholm
Music: Minais B
Light design: Anton Andersson

AABENT RUM MICRO FESTIVAL

Kom og mød koreograferne Georgia Kapodistria, Antoinette Helbing og Amalia Kasakove + Anna Lea Ourø, der alle har arbejdet i det kunstneriske udviklingsprogram Aabent Rum – kurateret af Aaben Dans. Hver koreograf har arrangeret en dag hver med udvalgte værker og gæster.

Det bliver tre forrygende dage fyldt med forestillinger, visninger, workshops, interessante oplæg, spisning og hyggeligt samvær, hvor publikum får et indblik i hvad der rører sig af på den nye koreografiske scene.

Aabent Rum er kurateret af Aaben Dans og realiseret med midler fra teaterforliget i foråret 2019 samt Fonden Roskilde Festval. Koreograferne, der er udvalgt til Aabent Rum 2021 er Nanna Stigsdatter og Snorre Elvin.

AABENT RUM MICRO FESTIVAL er for et voksent publikum

THE LAUGHING ROOM – Instllation

The Laughing Room is a video installation that takes the spectator on a meditative journey through the captivating world of laughter. An invitation to dive into a condensed bodily experience of awareness and relief.

On three screens, laughter will be gently dissected – decomposed into its different qualities. Looking at laughter as a nature force, and not as a tool of communication, allows zooming in on the functions of laughter on the laughing body.

Laughter is filled with beauty, ambiguity and power when taking a closer and more detailed look. The installation allows the unseen details to get visible.

Koncept: Antoinette Helbing & Jan Vesala
Koreografi og performance: Antoinette Helbing
Kamera og redigering: Jan Vesala
Lyd: Niels Bjerg