Lærerworkshop i dans for indskolingen

Vi arbejder med dans ud fra en forståelse af kroppen (både børns og voksnes) som en sanselig, intuitiv og intelligent organisme. En krop der opfanger, afkoder og tilpasser sig andre mennesker, deres stemninger, følelser og bevægelser. Det er i denne naturlige kropslige respons og kommunikation at forestillingen og workshoppen tager sit udgangspunkt.

Workshoppen er todelt og består af en deltagerbaseret danse- og musikforestilling for og med børn i 1.-3. klasse (som kommunen har lavet aftale med på forhånd) samt en efterfølgende workshop for lærere og pædagoger.

Program:

1. Danse- og musikforestilling
TOTAL!DANS! er en danseforestilling, hvor publikum (børn fra 1.-3. klasse, som er engageret på forhånd) er frie til spontant at bevæge sig rundt imellem professionelle dansere, spejle dansen eller observere fra skiftende steder i rummet. Musikken bliver spillet live og indgår i tæt samspil med dansen. Børnene får ingen verbale instruktioner under selve forestillingen, det er deres nysgerrighed, dansens og musikkens smittende energi, der inviterer børnene til at opleve forestillingen med alle sanser og hele kroppen i bevægelse.

Lys, musik, og dans skaber sammen skiftende atmosfærer og smukke, uhyggelige, sjove og spændende æstetiske miljøer at være i, se på, lytte til og bevæge sig med. Øjeblikkets sanselige oplevelser er i fokus.

2. Workshop for lærere, der har observeret forestillingen
Nu fortsætter vi uden børnene. Vi varmer op og introducerer greb, som anvendes i TOTAL!DANS!

Vi arbejder bl.a. med:
– At skabe et bevægelses-repertoire af kontraster (stor-lille, op-ned, hurtig-langsom)
– Bevægelsernes kvalitet og intention (tøvende-direkte, glidende-hakket, tiltagende-aftagende)
– Bevægelsernes musikalitet (uforudsigelige skift og gentagelse)
– Bevægelsernes placering i rummet.

Gennem bevægelsesarbejdet studerer vi, hvordan vi skaber en legende og engagerende kropslighed, som børnene kan spejle, observere, lade sig inspirere af. Hvordan samler vi opmærksomhed omkring vores bevægelse og møder børnene (i workshoppen er det de andre voksne) gennem dansen?

Vi afprøver kropslige øvelser. Ind imellem reflekterer vi over det, der sker og giver hinanden feedback på, hvad der engagerer os.

Vi kredser os ind på, hvordan den enkelte kan forestille sig at bruge disse greb i sin undervisning.

Dans kan i indskolingen optimere læringsprocesser gennem at:
• Forbedre koncentrationsevnen og skærpe opmærksomheden
• Iværksætte kreativiteten
• Ændre sociale strukturer og opbygge sociale kompetencer
• Lære eleven at anerkende andres evner og arbejde
• Indgå i tematisk samarbejde med andre fag
• Belyse emner fra en kropslig vinkel
• Øge kropslighed, kropsforståelse og koordination
• Skabe glæde
• Opleve glæden ved egen krop

UNDERVISNINGEN

Undervisningen (er afholdt november 2016) varetages af Ellen Kilsgaard, Anu Rajala-Erkut, Anamet Magven og Henriette Groth, der alle er professionelle dansere/musikere med stor erfaring med dans i skolen. Vi arbejder os stille og roligt ind i EMU-læringsmål for alsidig idrætsudøvelse, dans og udtryk.

TID OG STED

Alle workshops er afholdt i 2016 – er du fortsat interesseret i lærerworkshop, kan vi arrangere en ny runde i 2017, kontakt Thomas Nørskov, thomasn@aabendans.dk

TILMELDING

Der er i øjeblikket ikke planlagt nye workshops.