Danseworkshop for lærere og pædagoger v. My Lindblad.

Få inspiration, kendskab og værktøjer til arbejdet med Bevægelse, Kreativitet og Udtryk.

– for alle der arbejder med dans og bevægelse for børn/unge fra 10 år og opefter

Til workshoppen præsenteres lærere og pædagoger for en række øvelser og opgaver, der kan bruges direkte i arbejdet med dans for og med børn. Workshopdeltagerne er selv aktive på gulvet og vi arbejder bl.a. med hvordan danseøvelser kan formidles.

Metoder:
Lærerne og pædagogerne forberedes til at møde eleverne i øjenhøjde og til at skabe et personligt og fortroligt rum omkring danseundervisningen, hvor tryghed har en høj prioritet. Det kan være afgørende, at undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne interesser og faglighed. En væsentlig del af forberedelsen er derfor at få indholdet til “at spille”, så lærerne selv tænder på dansen og kan fremstå autentiske i danseundervisningen.

Eleverne skal guides nænsomt til det kreative arbejde med deres egen krop. Den er materialet, de skal udforske, og som de skal til at skabe egne bevægelser og koreografi med. Forudsætningen hertil er at få etableret en legende og fri atmosfære gennem opvarmningen til dansetræningen. Til workshoppen gennemgår vi forskellige øvelser, der inviterer eleverne til at være spontane og lytte til deres første og umiddelbare indskydelser. Målet er, at de bevæger sig væk fra vante forestillinger om f.eks., hvad der er rigtigt og forkert.

Dansen og koreografien er et fælles projekt, hvor det er nødvendigt, at alle spiller med og bidrager med engagement og aktiv tilstedeværelse. Vi skal engagere eleverne til at tage ansvar, deltage aktivt og være medskabende i det kreative arbejde med dansen. De skal gives rummet til og muligeden for at opleve en skabelsesproces, hvor de selv føler andel i det nye der opstår – noget de ikke nødvendigvis havde overvejet på forhånd. Give dem oplevelsen af stolthed og glæde, når de ser og mærker deres samarbejde og kreativitet lykkes.

Den bedste vej til at nå disse mål når vi ved at understøtte den kreative proces, hvor eleverne er medskabere og ikke måles ud fra resultater.

Til workshoppen lærer vi også en kort koreografi. Den kan ligeledes tages med videre ud i undervisningen, hvor den kan være et element, der kan opleves som en tryghed omkring at noget – en dans – er i faste rammer.

Gennem workshoppen taler vi om dansearbejdet, på samme måde, som vi kan gøre det i undervisningen i skolen. Labans bevægelseslære introduceres kort. Samtalen og teorien rammer dansearbejdet ind og medvirker til at navngive indholdet og give eleverne kompetencer til at kunne reflektere over og tænke kritisk ind i dans og bevægelse.

Lærerworkshop

INTRODUKTION: (15 MIN)
Kort samtale i åbent forum om dansens mening: “Hvad er dans?” – “Hvad kan dans?”

DEL 1. (75 MIN)
• Opvarmning med fokus på koordination, styrke og smidighed
• Dansens relation til rytme og musik
• Kreative øvelser med elementer af improvisation og kontaktimprovisation
Med udgangspunkt i Labans bevægelseslære:
a. Introduktion til terminologi og til koreografiske virkemidler (fx tid, rum, musik, relation)
b. Lære en koreografi
c. Skabe egen koreografi – gå sammen i par eller grupper for at implementere disse elementer

PAUSE

DEL 2. (60 MIN)
• Igennem bevægelse og kreative øvelser undersøges relationer og fælleskab
• Hvordan kan vi kropsliggøre en idé?
• Videreudvikle egen koreografi og arbejde med at implementere relationer i dansen
• Vi viser koreografierne for hinanden. Efterfølgende giver vi og modtager anderkendende feedback
• Udlevering af tekst om Labans bevægelseslære og evt. andet relevant materiale
• Afslutning/evaluering

UNDERVISNINGEN

Undervisningen varetages denne gang af My Lindblad, der er professionel danser og danseunderviser med solid erfaring med dans i skolen. Vi arbejder bl.a. med EMU-læringsmål for alsidig idrætsudøvelse, dans og udtryk, men kommer også ind på mere kunstneriske tilgange og arbejdsvinkler.

TID OG STED

13. marts 2018 kl. 14.00-16.45 på Laboratoriet, Aaben Dans, Rabalderstræde 10, 4000 Roskilde.

Det koster 250 kr. pr. deltagende lærer.

Spørgsmål kan rettes til Thomas Nørskov på thomasn@aabendans.dk eller ring på tlf 20 88 58 03.

TILMELDING OG BETALING

Tilmeld dig på billet@aabendans.dk. Vi beder dig notere: navn, e-mailadresse, telefonnummer, skolens navn samt evt. skolens faktureringsoplysninger/EAN-nummer, hvis du har brug for en faktura. Ellers indbetales beløbet 250 kr. på konto i Danske Bank konto 3103-078-377, reg 3409.