Dans, bevægelse og koreografi på 2. + 3. årgang.

LAD KROPPEN SKABE HISTORIER OG BILLEDER

Det er fantastisk selv at skabe. Og børn gør det hele tiden. Deres bevægelige kroppe og fortællelystne hoveder sprudler af fantasi og lyst til at dele. Vi går på opdagelse i deres historier, billeder og stemninger, prøver at være mystiske fantasivæsner og leger med kroppens egne sjove ideer. Eleverne sætter arme og ben på tanker, lægger krop til en masse slags bevægelser og lader hovedet vælge de bedste.

I danseforløbet træner børnene deres kreativitet, når de skaber noget fra bunden. Det kræver at de arbejder tæt sammen, når de samler alle delene til fortællinger, som de viser for hinanden. Og så er det sjovt at høre, hvad de andre ser og synes om det, man har lavet.


Eleverne arbejder i dybden med nedenstående tre dimensioner under i DE 7 K`ER, som er et redskab Aaben Dans har udviklet til at tydeliggøre indholdet af dansearbejdet.

KREATIVITET: At skabe, at improvisere, at vælge, at beslutte, at tage ansvar, at finde løsninger, at bruge sin fantasi og forestillingsevne, at opfinde, at efterligne, at udfordre sig selv og andre, at insistere.
FORMÅL: At tage ansvar til at udvikle og kombinere ideer og viden og omsætte dem til praksis – for at give lyst og selvtillid til at arbejde med muligheder og løsninger og opleve tilfredsstillelsen ved at have ejerskab.

KOMMUNIKATION: At performe, at stå frem, at vise frem, at have nærvær, at gøre sig umage. Bevidsthed om: udstråling, attitude, iscenesættelse, billeder, historie, æstetik. parathed, publikum.
FORMÅL: Med krop og sprog at udtrykke og visualisere egne ideer og at forstå andres – for at beskrive og for at integrere og udvikle forholdet mellem sprog og krop

KOLLABORATION: Grupper og roller, at samtænke, at medvirke, at give bud på noget, at lege, at hjælpe, at overdrage, at identificere sig med, at passe sammen, at tage ansvar.
FORMÅL: At skabe i forskellige grupper på tværs af køn og vante opdelinger – for at understøtte social trivsel, ansvar og værdi i fælles engagement, deling og aktiv deltagelse.

TEGN PÅ LÆRING
KREATIVITET: Engagerer sig i løsningen af opgaver.
KOLLABORATION: Samarbejder på tværs af vante grupper, tager ansvar i medbestemmelse og konsekvenser.
KOMMUNIKATION: Navngiver, beskriver og diskuterer dansearbejdet.

AABEN DANS UNDERVISNING

Egnsteatret Aaben Dans arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi bygger bro mellem den professionelle scenedans og vores lokalmiljø gennem forestillinger og kunst- og performancerelateret undervisning og aktiviteter.

Teatrets kunstneriske arbejde med at skabe nye forestillinger er kernen i alle vores aktiviteter. Herfra trækker vi de erfaringer om bl.a. kreativitet, kunstneriske processer, samarbejde og performance, som vi deler og arbejder videre med i vores undervisning, der er karakteriseret ved et ikke-konkurrerende og samskabende miljø, hvor den individuelle udvikling samtidig tilgodeses.

Aaben Dans tilbyder danseundervisning til folk i alle aldre. Undervisningen foregår på teatret eller på skoler og institutioner.

DE 7 K´ER – læringsdimensioner i Dans, Bevægelse og koreografi.

De 7 K´er er Aaben Dans værktøj, der supplerer vores dansearbejde i skolerne ved at systematisere undervisningen i 7 kategorier: Krop, Kreativitet, Koreografi, Kollektivitet, Kritisk tænkning og Kollaboration. Med de 7 K´er ønsker vi at gøre det tydeligt og let for elever såvel som lærere at se og forstå de tværfaglige læringsdimensioner i dansearbejdet.

Find det samlede materiale DE 7 K`ER her…

HVOR MEGET, HVOR OG HVORDAN

Et danseforløb består af 4 dages danseundervisning i 2 timer pr. dag. Undervisningen foregår på skolen.

For at skabe et godt forløb for alle, er der nogle ting, vi beder om

• Skolen stiller en opvarmet og ren gymnastiksal til rådighed med et musikanlæg til både CD og Ipod.
• Der skal være ro i salen, når eleverne er der – det er altså ikke hensigtsmæssigt, at rummet bruges til gennemgang.
• Eleverne skal møde i træningstøj med lange bukser, bare fødder og medbringe vandflaske og lidt frugt.
• Læreren forventes at være til stede og deltagende, hvis ikke fysisk deltagende, så som observatør. Dels for at kunne hjælpe, hvis der er elever der har brug for det, og dels for at de erfaringer der bliver gjort i løbet af ugen kan bruges og forankres i klassen bagefter.

Forud for danseforløbet vil skolen blive kontaktet af danseunderviserne, så I kan forventningsafstemme omkring forløbet, og aftale omkring det praktiske med skemalægning, lærerbemanding, hvornår – og for hvem – der skal være visning m.v. Der bliver også aftalt, hvis klassen gerne vil arbejde med et konkret tema under hovedoverskriften.

Download materialet til 2. – 3. årgangs danseforløb her…

FOR MERE INFO

Kontakt Aaben Dans
Rabalderstræde 10, 4000 Roskilde
mail@aabendans.dk eller tlf. 3582 0610

PRIS

Et forløb på 4 dage á 2 timer i løbet af en uge koster 4.400 kr. plus moms pr. klasse. Reduceret pris v. indgåelse af fast partnerskabsaftale.

Prisen inkluderer løn til danselærer, kontakt og forventningsafstemning mellem underviseren og skolen, planlægning af forløbet, supervision og evaluering, administration, lønudbetaling og kontraktskrivning.