Borgerinddragende kunstprojekt i byrummet

HJEM/Hedeboparken og Ringparken

Hvordan opfatter de mennesker, der bor i nogle af Roskilde Kommunes boligområder deres hjem? Hvordan kan kunstnere og kunstneriske praksisser sætte fokus på og udfordre, hvad, der karakteriserer forskellige hjem i Hedeboparken og Ringparken?

Fra kuratorteamet er der peget på tre kunstnere, der er udvalgt til at arbejde med begrebet hjem i de to boligområder i Roskilde. Kunstnerne – Arendse Krabbe, Seimi Nørregaard og Mette Møller Overgaard – har forskellige praksisser og metoder, men har et fælles udgangspunkt i at arbejde i et socialt rum med fokus på proces, inddragelse og samskabelse.

HJEMs forskellige værker vil kunne opleves i henover foråret og sensommeren 2020. Vi glæder os til at fortælle jer mere, som projektet skrider frem.

Man kan følge projektet ved at tilmelde sig på facebook https://www.facebook.com/hjemiroskilde/

HJEM er søsat af Roskilde Kommune og Roskilde Festival og finansieret af Roskilde Kommune, Roskilde Festival og Statens Kunstfonds billedkunstudvalg og løber fra 2019 – 2021.

FOLKETS DANS

Dans med os! Nu er den her nemlig: Folkets Dans 2020 instruktionsvideo skabt til Ringparken i Roskilde. Den kan danses hjemme i stuen, på altanen, mellem husene sammen med Mette eller med din bedste ven.

Aaben Dans har valgt Mette Møller Overgaard til at deltage i projektet HJEM i Roskilde. Hun har lavet Folkets Dans af bevægelser doneret af lokale beboere.

Se videoen her :0) Og når nu du er ved det – så se også hvordan Seimi Nørregaard har “sat ild” til Hedeboparken ved at like HJEM i Roskilde siden på Facebook her: https://www.facebook.com/hjemiroskilde/