DE 7 K`ER – læringsdimensioner i dansearbejdet

Understøttende materiale til danseundervisningen hos Aaben Dans

Aaben Dans har udviklet DE 7 K´ER som en overskuelig model, der synliggør læringsdimensioner i danseundervisningen. De viser dansearbejdets tværfaglige indhold og relevans, der rækker langt ud over selve dansetimerne.

DE 7 K´ER: Dimensioner og indhold
Dimensionerne er organiseret i kategorierne KROP, KREATIVITET, KOREOGRAFI, KOLLEKTIVITET, KOMMUNIKATION, KOLLABORATION & KRITISK TÆNKNING.

Hver dimension indeholder fgl. arbejdsområder

KROP
Fysisk formåen, bevægelsesteknik, opvarmning, styrke, holdning, balance, kropsbevidsthed, bevægelsesudforskning og -muligheder, udtryk, tydelighed, mod.

KREATIVITET
At skabe, at improvisere, at vælge, at beslutte, at tage ansvar, at finde forskellige løsninger, at bruge sin fantasi og fore stillingsevne, at opfinde, at efterligne, at udfordre sig selv og andre, at insistere.

KOREOGRAFI
Timing, tempo, tid, rum, retning, niveauer, form, bevægelseskvalitet, tyngde, udtryk, koordination, samtidighed, lyd, musik, volumen, flow, fokus, stemning, energi, udvikling, dans.

KOLLEKTIVITET
Kontakt, tillid, at kende, at anerkende, at støtte, at alle kan, den anden og hinanden, drenge og piger, relationer, at justere ind, at spejle sig, empati, fællesskab.

KOMMUNIKATION
At performe, at stå frem, at vise frem, at have nærvær, at gøre sig umage. Bevidsthed om: udstråling, attitude, iscenesættelse, billeder, historie, æstetik. parathed, publikum.

KOLLABORATION
Grupper og roller, at samtænke, at medvirke, at give bud på noget, at lege, at hjælpe, at overdrage, at identificere sig med, at passe sammen, at tage ansvar.

KRITISK TÆNKNING
Analyse, fortolkning, betragtning, konstruktiv feed back, spørgsmål, forklaring, instruktion, opmærksomhed, afkodning af tegn og figurer, vurdering og diskussion af kvalitet.

DE 7 K´ER: Formål og tegn på læring
Indenfor hver af dimensionerne, er formålene og de synlige læringsmål desuden beskrevet:

DE 7 K´ER: Kunstnerisk proces
Dimensionerne og dansearbejdet er aldrig statisk, men vil altid foregår i dynamisk proces: SKABE – VISE OG SE – REFLEKTERE – PRØVE – SKABE – VISE SE osv…

FILM OM DE 7 K´ER

Filmen om Aaben Dans skoledans på mellemtrinet, der er struktureret omkring ”De 7 K´er”.

BAGGRUND OG UDVIKLING

“De 7 K´er” er udviklet af Aaben Dans i samarbejde med Lynghøjskolens 6. årgangs elever og de to idrætslærere Torben Nielsen og Susanne Riis Hansen. Det er skabt med inspiration fra “The Four Cs of 21st Century Learning” som et redskab til at forbinde og imødekomme teatrets og skolens to verdener som led i Åben Skole.

Muligheden for at udvikle ”De 7 K´er” kom med Roskilde Kommunes invitation til projektet om lærende partnerskaber efteråret 2016 til udvikling af kulturtilbud til Åben Skole. Med økonomisk støttet af det nationale projekt ”Ta´ Fat om Dansen” gik Aaben Dans ind i projektet. I partnerskab med Lynghøjskolen brugte vi projektet til at undersøge vores dansearbejde og udvikle dets tværfaglige relevans.

Gennem et grundigt praksisbaseret arbejde med workshops med elever og lærer og dedikeret tid til at sparre, overlevere, udveksle og diskutere arbejdet udviklede vi denne form under De 7 K´er.

DOWNLOAD MATERIALET OG HØR MERE

Download PDF´ med oversigten over DE 7 K´ER her…
Kontakt Aaben Dans for mere information om DE 7 K´ER
Mail: billet@aabendans.dk
Tlf: 3582 0610

AABEN DANS UNDERVISNING

Egnsteatret Aaben Dans arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi bygger bro mellem den professionelle scenedans og vores lokalmiljø gennem forestillinger og kunst- og performancerelateret undervisning og aktiviteter.
Teatrets kunstneriske arbejde med at skabe nye forestillinger er kernen i alle vores aktiviteter. Herfra trækker vi de erfaringer om bl.a. kreativitet, kunstneriske processer, samarbejde og performance, som vi deler og arbejder videre med i vores undervisning, der er karakteriseret ved et ikke-konkurrerende og samskabende miljø, hvor den individuelle udvikling samtidig tilgodeses.