DANS I DAGTILBUD

Dans for børn og pædagoger

Forestillinger for de mindste, workshops for pædagoger, danseforløb og -visninger:
Aaben Dans arbejder tæt sammen med daginstitutionerne i kommunen i mange forskellige formater.

For bare at nævne nogle:

 • Forestillinger for børn og voksne på Scenen i Laboratoriet
 • Danseworkshops for pædagoger
 • Danseworkshops for børn og pædagoger
 • Udviklingsprojekter i samarbejde melem pædagoguddannelsen, kommunen og Aaben Dans
 • Tværkunstneriske sanseworkshops og projekter
 • Danseforløb for hele institutioner med afsluttende visning på Scenen i Laboratoriet

Vi formidler bevægelsesglæde, kreative processer og trivsel. Vi tager udgangspunkt i den enkelte gruppe og byder gerne ind i aktuelle og faglige temaer.

Fælles for alle projekterne er vores ønske om 

 • at børnehavebørn oplever at møde den professionelle scenekunst
 • at inspirere og kvalificere pædagogers arbejde med dans og bevægelse i børnehaver
 • at opbygge et længerevarende forløb for at sikre en forankring i børnehaven

AABEN DANS UNDERVISNING

Egnsteatret Aaben Dans arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi bygger bro mellem den professionelle scenedans og vores lokalmiljø gennem forestillinger og kunst- og performancerelateret undervisning og aktiviteter.

Teatrets kunstneriske arbejde med at skabe nye forestillinger er kernen i alle vores aktiviteter. Herfra trækker vi de erfaringer om bl.a. kreativitet, kunstneriske processer, samarbejde og performance, som vi deler og arbejder videre med i vores undervisning, der er karakteriseret ved et ikke-konkurrerende og samskabende miljø, hvor den individuelle udvikling samtidig tilgodeses.

Aaben Dans tilbyder danseundervisning til folk i alle aldre. Undervisningen foregår på teatret eller på skoler og institutioner.

OM FILMEN
(Trailer øverst på siden og fuld længde nederst t.h.)
Aaben Dans lavede og dokumenterede i efteråret 2017 projektet DANS I DAGTILBUD i samarbejde med Roskilde kommune, børnehusene Ravnen og Lyngbakken i Roskilde samt danseformidler Mette Møller Overgaard og filmantropolog Nanna Nielsen.

Projektet var en del af Slots- og Kulturstyrelsens udbudte partnerskabspulje og skulle undersøge hvordan kulturinstitutioner og dagtilbudsområdet kan arbejde sammen.

Nyd filmen her af Nanna Nielsen, der giver et godt og varmt indblik i projektet.

BOOK DANS TIL JERES DAGINSTITUTION

Kontakt os hvis I har ideer og ønsker til at få dans i jeres institution på

mail: billet@aabendans.dk
Tlf: 3582 0610

AABEN DAN’S UNDERVISNING ER BASERET PÅ

 • medskabelse og kreativitet
 • Inklusion og anerkendelse
 • Fysisk læring
 • Sammenhæng mellem hjerne og krop
 • Glæden ved egen krop
 • At alle kroppe og kropsudtryk er valide
 • Ingen konkurrence – individ og gruppe arbejder sammen