DANS I DAGTILBUD

Dans for børn og pædagoger

Forestillinger for de mindste, workshops for pædagoger, danseforløb og -visninger:
Aaben Dans arbejder tæt sammen med daginstitutionerne i kommunen i mange forskellige formater.

For bare at nævne nogle:

 • Forestillinger for børn og voksne på Scenen i Laboratoriet
 • Danseworkshops for pædagoger
 • Danseworkshops for børn og pædagoger
 • Udviklingsprojekter i samarbejde melem pædagoguddannelsen, kommunen og Aaben Dans
 • Tværkunstneriske sanseworkshops og projekter
 • Danseforløb for hele institutioner med afsluttende visning på Scenen i Laboratoriet

Vi formidler bevægelsesglæde, kreative processer og trivsel. Vi tager udgangspunkt i den enkelte gruppe og byder gerne ind i aktuelle og faglige temaer.

Fælles for alle projekterne er vores ønske om 

 • at børnehavebørn oplever at møde den professionelle scenekunst
 • at inspirere og kvalificere pædagogers arbejde med dans og bevægelse i børnehaver
 • at opbygge et længerevarende forløb for at sikre en forankring i børnehaven

Filmdokumentation af Andreas B. Elkjær fra projektet “DANSEINSTITUTION – når en børnehave banker på hos et egnsteater”
Et pilotprojekt om dans og glæden ved at bruge sin krop! Samarbejdet mellem Aaben Dans og Fuglebakkens Børnehave – er forsat efter polotprojektet gentages årligt.

AABEN DANS UNDERVISNING

Egnsteatret Aaben Dans arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi bygger bro mellem den professionelle scenedans og vores lokalmiljø gennem forestillinger og kunst- og performancerelateret undervisning og aktiviteter.

Teatrets kunstneriske arbejde med at skabe nye forestillinger er kernen i alle vores aktiviteter. Herfra trækker vi de erfaringer om bl.a. kreativitet, kunstneriske processer, samarbejde og performance, som vi deler og arbejder videre med i vores undervisning, der er karakteriseret ved et ikke-konkurrerende og samskabende miljø, hvor den individuelle udvikling samtidig tilgodeses.

Aaben Dans tilbyder danseundervisning til folk i alle aldre. Undervisningen foregår på teatret eller på skoler og institutioner.

OM FILMEN
(Trailer øverst på siden og fuld længde nederst t.h.)
Aaben Dans lavede og dokumenterede i efteråret 2017 projektet DANS I DAGTILBUD i samarbejde med Roskilde kommune, børnehusene Ravnen og Lyngbakken i Roskilde samt danseformidler Mette Møller Overgaard og filmantropolog Nanna Nielsen.

Projektet var en del af Slots- og Kulturstyrelsens udbudte partnerskabspulje og skulle undersøge hvordan kulturinstitutioner og dagtilbudsområdet kan arbejde sammen.

Nyd filmen her af Nanna Nielsen, der giver et godt og varmt indblik i projektet.

BOOK DANS TIL JERES DAGINSTITUTION

Kontakt os hvis I har ideer og ønsker til at få dans i jeres institution på

mail: billet@aabendans.dk
Tlf: 3582 0610

AABEN DAN’S UNDERVISNING ER BASERET PÅ

 • medskabelse og kreativitet
 • Inklusion og anerkendelse
 • Fysisk læring
 • Sammenhæng mellem hjerne og krop
 • Glæden ved egen krop
 • At alle kroppe og kropsudtryk er valide
 • Ingen konkurrence – individ og gruppe arbejder sammen