Nye tiltag på Aaben Dans: Pressemeddelelse 3. juni 2019

Aaben Dans har brændt for at fortælle, hvad de 1,7 mil kr., som teatret fik tildelt ved scenekunstforliget i foråret, skal bruges til af udviklingstiltag over de næste fire år. De ekstra midler kommer både publikum, unge kunstnere, det frie felt og teatret direkte til gode.

Aabent Rum er et koreografisk udviklingsprogram, hvor vi har inviteret fire unge koreografer til at arbejde hos og med os i efteråret 2019 samt hele 2020. Aaben Dans har indbudt Georgia
Kapodistria, Antoinette Helbing samt Anna Lea Ourø og Amalia Kasakove til at udvikle deres koreografiske sprog og giver dem rum, ro og sparring til at bringe deres kunstneriske virke til
et nyt niveau. Publikum bliver løbende inviteret ind til at se visninger og tale med koreograferne om deres arbejde. De fire koreografer har alle produceret mindre eller lidt større
forestillinger, og er på et sted i deres karriere, hvor de har behov for arbejdsro i et fagligt, professionelt fællesskab som Aaben Dans kan tilbyde. Nye kunstnere vil blive inviteret til at
være en del af Aabent Rum i 2021 og 2022.

Aabent Laboratorium: Vi revitaliserer vores kendte format, Aabent Laboratorium, der har levet et stille liv i det sidste års tid. Det gør vi sammen med HAUT, der er scene, værksted og
producent for nye generationer af scenekunstnere og baseret i København. Aaben Dans og HAUT vil sammen kuratere unge koreografer og dansere til 3 Aabent Laboratorier – i efteråret
2019, foråret samt efteråret 2020. Som tidligere, holder vi fast i at vise forskellige mindre forestillinger på samme aften, udbyde gratis billetter og ikke mindst muligheden for at tale
med kunstnerne bagefter – men nu med ny pulserende energi.

Alt det andet: Der bliver også plads til co-produktion med performancegruppen CoreAct af den stedsspecifikke forestilling JORDNÆR, der får premiere under SWOP festivalen i 2020, coproduktion med Danseteatret Next Door project med danseaktiviteter der kommer ældre medborgere til gode på plejehjem i 2021, udvikling af pædagogiske danseaktiviteter i skolerne,
nye aktiviteter for unge under SWOP festivalen og endelig udvikling af Aaben Dans´ digitale kommunikation.

”Vi er utroligt glade for muligheden for at kunne sætte så mange udviklingstiltag i gang. Timingen er perfekt i forhold til vores kommende sam-byggeri med Roskilde Festival og Råstof
Roskilde. Vi tager hul på fremtiden ved at investere i talenter, nye samarbejder, nye aktiviteter og udvikling.”, siger Lisbeth Klixbüll, Direktør for Aaben Dans

14 egnsteatre fik uddelt midler af Kulturministeriet i foråret i forbindelse med et nyt
scenekunstforlig. Læs baggrunden her https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/ny-scenekunstaftale-giver-loeft-til-teatre-i-hele-danmark/1/1/

Foto af: Scenografi af KasperSophie til et recidency hos Aaben Dans af gruppen Two Women Machine Show, maj 2019

“TEATER OG DANS FOR BØRN OG UNGE” – skoleforestilligner i næste sæson

Der er 9 forskellige forestillinger i vores nye brochure “TEATER OG DANS FOR BØRN OG UNGE” som netop er sendt ud til alle folkeskolelærere i Roskilde Kommune. Aaben Dans, Roskilde Teater og Roskilde Kommune står sammen bag programmet og billetportalen “Roskildeskolebooking”, hvor lærerne kan bestille deres billetter.

Link: Roskildeskolebooking.billetten.dk

Aaben Dans i P1 om europæiske kultursamarbejder

Vi var i P1 kulturen i går og tale om vores europæiske projekt PUSH og PUSH + sammen med den danske EU vejleder Saxe Lomholt fra Creative Europe Desk.

Hør indslaget her https://www.dr.dk/…/kulturen-pa-…/kulturen-pa-p1-2019-05-21… og husk at der er frist for ansøgninger til vores næste kunstneriske laboratorium for scenekunstnere den 29. maj!https://abendans.dk/push/

PUSH + OPEN CALL fra Aaben Dans til kunstnerisk laboratorium i Belgien

Hvad betyder fejl både personligt og samfundsmæssigt? Hvem bestemmer hvad der er en fejl?  FAILURE – er temaet for et 8 dages kunstnerisk Laboratorium i Belgien som er en del af det europæiske projekt PUSH +.

Der er OPEN CALL til laboratoriet som er for professionelle kunstnere med interesse i at lave scenekunst for børn og unge – dansere, koreografer, fysiske performere, musikere og filmmagere.
Læs mere om PUSH + og hele opslaget her…

OF ALL ITS PARTS – Residency med TWO-WOMEN-MASHINE-SHOW på Aaben Dans

I uge 20 og 21 får Aaben Dans kunstnerduoen TWO-WOMEN-MASHINE-SHOW i recidency.
De to danske koreografer hhv. Ida-Elisabeth Larsen and Marie-Louise Stentebjerg 
skal arbejde med projektet

OF ALL ITS PARTS

Of All Its Parts er en kalejdoskopisk koreografi, der tager udgangspunkt i fantasien og dens potentialer til at vise os glimt af det vi endnu ikke har ord for. Af den grund kan vi heller ikke på forhånd beskrive de danse der vil opstå i dette værk. Kun ved at tillade det ukendte at udfolde sig i mindre begrænsende sammenhænge, kan vi undslippe reproduktion og møde et udtryk der tilbyder os reel forandring.

Of All Its Parts er et udtryk for en længerevarende interesse i det, der ligger forud for den kognitive artikulering og det iboende behov for kontrol. Det er en rækken ud efter vores mest dynamiske drømme og de koreografier, vi endnu ikke har nogle begreber for.

Siden 2014 har vi undersøgt forskellige somatiske teknikker, der muliggør at vi kan hvile i de prækognitive tilstande. I disse tilstande opstår en rig variation af drømme og syn, som efterfølgende, via særligt udviklede metoder, kan omsættes til koreografisk materiale og undersøges som æstetisk udtryk. Det er dette arbejde, som vi fortsætter under vores residens hos Åben Dans. Vi glæder os til at dele vores undersøgelser med jer.


ENG.
OF ALL ITS PARTS

Of All Its Parts is a kaleidoscopic choreography based on the capacities of human imagination and its vivid potentials for presenting us with glimpses of the not-yet-known. With good reason we cannot begin to tell you about the dances of this work. Only by allowing the unknown to express itself in less confined environments can we escape reproduction and enter those futurities that offer us real change.

Of All Its Parts is a plea for that which lies just beyond cognitive articulation and inherent measures of control. It is a genuine reach for our most dynamic dreams and for those choreographies that we have no names for, yet. Since 2014, and with the help of different research grants, we’ve been exploring different somatic techniques that allows us to enter pre-cognitive states of being. By practicing these techniques we can give ourselves over to our imagination. We extend ourselves beyond the immediate temporality of existence to touch – and to be in touch – with that which we don’t yet know. It is this extensive research that we will continue during our residency at A-Salen/CORPUS. We look forward to share our findings with you.

Særligt tilskud til udvikling

Som et ud at 14 egnsteatre fordelt over hele landet, modtager Aaben Dans et særligt udviklingstilskud bevilget af Kulturministeren og en forligskreds.

Tilskuddet er fordelt over 4 år og lyder på i alt 1,7 mil kr. og er øremærket til udvikling. Det er en fantastisk mulighed for at give plads til fordybelse og skabe nye kunstneriske formater og måder at kommunikere med publikum. Så vi glæder os til at komme i gang.

”Aaben Dans er i en rigtig spændende periode. Vi spiller mange forestillinger i Roskilde, rundt i Danmark og ude i Europa, møder publikum i alle aldre, får anerkendelse af branchen med denne Reumert-nominering og imødeser fremtiden som en del af fællesskabshuset med Råstof Roskilde og Roskilde Festivalen med begejstring.”, siger Teaterleder Lisbeth Klixbüll.

Thomas Eisenhardt, kunstnerisk leder tilføjer: ”Det er altid dejligt med anerkendelse. Det betyder meget for os at publikum får en kvalitets-oplevelse. At skabe det kræver en del forudgående udvikling og arbejde, og nu har vi fået en ekstra indsprøjtning til det.”.