BEVÆGELSE, KREATIVITET OG MUSIK

Danseforløb for 9. klasser

Dans er blevet eksamensfag for 9. klasse. Grib denne mulighed og få en professionel danser med ind i idrætstimerne til at danse med de ældste elever og hjælpe skolerne i danseundervisningen med et direkte eksamensfokus.

Alle moduler indledes med en opvarmning, der har fokus på koordination, styrke og smidighed og som går ind i dansens relation til rytme og musik. Gennem forskellige øvelser anspores eleverne til at være åbne og spontane. Ligesom der lægges vægt på at etablere en legende og åben stemning, der skal være udgangspunktet for det videre kreative arbejde. Undervisningen afsluttes ofte med udstrækning.

5-MODULERS DANSEFORLØB
Aaben Dans udbyder 5-modulers danseforløb (5 x 90 minutter), der imødekommer:
• De idrætsfaglige læringsmål
• Er tilpasset vægtningen af dans i årsplanen
• Og som skal motivere eleverne til at tage favntag med denne nye disciplin i skoleverdenen. Undervisningen varetages af en professionel danser fra teatret Aaben Dans.

MODUL 1 / DANS & BEVÆGELSESSPROG

LÆRINGSMÅL: Eleven bevidstgøres om krop og kropskontrol og arbejder med at beherske enkle bevægelsesmønstre i relation til kammeraterne. Eleven arbejder med elementerne fokus, vægt og tyngde.
• Med udgangspunkt i Labans bevægelseslære: Intro til terminologi og teori
• Læring af en koreografi. Par- eller gruppevis skabelse af en kort bevægelsesfrase
• Bevidstgørelse om kreative momenter og udvikling af dem

MODUL 2 / KREATIVITET OG KOMPOSITION

LÆRINGSMÅL: Eleven skal i samarbejde skabe og huske en bestemt bevægelsesrækkefølge. De udvikler en større følelse af tryghed i deltagelse i dansen og finder forståelse for forholdet mellem tillid og ansvar.
• Forskellige øvelser som forberedelse til kreativt arbejde med elementer af improvisation
• Introduktion til komposition og de koreografiske virkemidler tid, rum og relation
• Videreudvikle deres bevægelsesfrase med tanke på de koreografiske virkemidler

MODUL 3 / IDENTITET OG SAMARBEJDE

LÆRINGSMÅL: Eleven kropsliggør en social situation og udvikler nu sine samarbejdsevner for at gå dybere ind i arbejdet med ‘relationer’.
• Igennem bevægelse undersøges begreber som identitet og fælleskab
• Kropsliggør relevante udtryk og følelser
• Med udgangspunkt i elevernes koreografier, arbejder vi med at implementere sociale relationer i deres dans
• Vi viser koreografierne for hinanden og kommer med konstruktiv og anerkendende feed back

MODUL 4 / PERFORMANCE OG ÆSTETIK
LÆRINGSMÅL: Eleven opnår forståelse for at kunne anvende tekniske færdigheder ved forskellige udtryk og dynamikker. De udvikler bevægelseshukommelse og anvender udtryksfærdigheder til at kommunikere meningen i dansen. Eleven arbejder med forståelse for dansens æstetik.
• Samtale om iscenesættelse – hvordan performer vi for hinanden til daglig
• Udvikler evnen til at arbejde kreativt med fokus på æstetik og udtryk
• Vi arbejder koncentreret med og har forståelse for mange dele af dansens elementer
• Vi viser koreografierne for hinanden og kommer med konstruktiv og anerkendende feed back

MODUL 5 / DANSEANALYSE, REFLEKSION OG EVALUERING
LÆRINGSMÅL: Eleven er i stand til at observere, beskrive, analysere og evaluere. De kan reflektere over egen og andres praksis – individuelt, parvis og i grupper. De kan udtrykke og modtage konstruktiv og anerkendende feed back.
• Ser relevante videoklip med efterfølgende refleksion og analyse ud fra Labans bevægelseslære
• Samtale og evaluering af det samlede forløb
• Evt. forestilling/visning for et inviteret publikum

GENERELT OM DANSEUNDERVISNINGEN
Vores erfaring er, at den bedste læring af dans opnås som en kreativ proces, hvor eleverne er medskabende og hvor fokus er mindre på deres resultater. Dans og koreografi læres som et fælles projekt, hvor alle deltager og bidrager med engagement og aktiv tilstedeværelse og hvor eleverne lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden i processen. I skabelsesprocessen oplever eleverne hvordan der kan opstå noget nyt, noget de ikke havde overvejet kunne opstå. Når de igennem samarbejde og kreativitet lykkes med at skabe egne koreografier, er det tydeligt at læse stoltheden og ejerskabet hos eleverne.
Eleverne lærer en kort koreografi, som danseformidleren har forberedt i forvejen og det kan opleves som en tryghed, at noget er i faste rammer.

SYNLIG LÆRING
Undervejs i forløbet inddrages eleverne i at reflektere over det, de lærer omkring spørgsmål som: Hvad er meningen med dansen? – Hvad betyder det ‘at danse’? – Hvordan formidles et budskab gennem dans? – Hvordan bruger vi de nye kompetencer? – Hvorfor er koreografi og dans ofte helt anderledes end fx teater og opera?

AABEN DANS UNDERVISNING

Egnsteatret Aaben Dans arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi bygger bro mellem den professionelle scenedans og vores lokalmiljø gennem forestillinger og kunst- og performancerelateret undervisning og aktiviteter.

Teatrets kunstneriske arbejde med at skabe nye forestillinger er kernen i alle vores aktiviteter. Herfra trækker vi de erfaringer om bl.a. kreativitet, kunstneriske processer, samarbejde og performance, som vi deler og arbejder videre med i vores undervisning, der er karakteriseret ved et ikke-konkurrerende og samskabende miljø, hvor den individuelle udvikling samtidig tilgodeses.

Aaben Dans tilbyder danseundervisning til folk i alle aldre. Undervisningen foregår på teatret eller på skoler og institutioner.

KONTAKT

AABEN DANS
Rabalderstræde 10
4000 Roskilde
mail@aabendans.dk eller 3582 0610.

PRAKTISK: HVOR MEGET, HVOR OG HVORDAN

Helt konkret er der 5 modulers danseundervisning med to lektioner pr. modul. Modulerne kan samles eller ligge spredt. Undervisningen foregår på skolen. For at skabe et godt forløb for alle, er der nogle ting, der skal opfyldes:
* Skolen stiller en opvarmet og ren gymnastiksal til rådighed med et musikanlæg hvortil en telefon kan tilsluttes.
* Der skal være ro i salen og det er altså ikke hensigtsmæssigt, at rummet bruges til gennemgang.
* Læreren forventes at være til stede og deltagende – hvis ikke fysisk, så som observatør, så man sammen kan bruge erfaringer bagefter.
* Lærer og danseunderviser skal have en dialog om forløbet på forhånd, så forventningerne afstemmes og datoerne/tiderne planlægges.
* Eleverne skal møde i træningstøj med lange bukser, helst bare fødder (evt. start med strømper, da mange lige skal vænne sig til bare fødder) og gerne en vandflaske.

DANSEUNDERVISEREN

Thomas Nørskov er fast underviser på alle 9. klassesforløb og de ugentlige danselektioner i de tre musikklasser (7M, 8M og 9M) på Østervangsskolen.

Thomas er uddannet fra Den Danske Scenekunstskole 2001. Han har siden danset i mange forskellige produktioner lige fra børne- og voksenforestillinger til dansekonkurrencer samt i Operaen på Holmen. Har desuden koreograferet i mange forskellige sammenhænge bl.a. en street dance forestilling og en stor forestilling for 12 skoleklasser i Kalundborg.

Til daglig arbejder Thomas fast hos Aaben Dans i Roskilde hvor han laver workshops for børn, unge og voksne. Herudover står Thomas for at udvikle koncepter og skabe forskellige lejlighedsvise koreografier/events og har desuden et stort hjerte for unge-dansen.

Kontakt til Thomas: thomasn@aabendans.dk

PRIS

PRIS PR. DANSEFORLØB PR. KLASSE: 5 moduler (á to lektioner) Total: 5.500 kr. plus moms.

Prisen inkluderer løn til danselærer, kontakt og forventningsafstemning mellem underviseren og skolen, planlægning af forløbet, supervision og evaluering, administration, lønudbetaling og kontraktskrivning.

DOWNLOAD

Download 9. klassesforløbet på PDF her…