BEVÆGELSE, KREATIVITET OG MUSIK

Danseforløb for 9. klasser

Dans er blevet eksamensfag for 9. klasse. Grib denne mulighed og få en professionel danser med ind i idrætstimerne til at danse med de ældste elever og hjælpe skolerne i danseundervisningen med et direkte eksamensfokus.

5-MODULERS DANSEFORLØB
Aaben Dans udbyder 5-modulers danseforløb (5 x 90 minutter), der imødekommer:
• De idrætsfaglige læringsmål
• Er tilpasset vægtningen af dans i årsplanen
• Og som skal motivere eleverne til at tage favntag med denne nye disciplin i skoleverdenen. Undervisningen varetages af en professionel danser fra teatret Aaben Dans.

MODUL 1 / DANS & BEVÆGELSESSPROG

LÆRINGSMÅL: Eleven skal udvikle kropsbevidsthed og kropskontrol og kunne beherske bevægelsesmønstre i relation til musikken. Eleven skal kunne fastholde koncentration og fokus igennem hele koreografien.
• Med udgangspunkt i Labans bevægelseslære: Intro til terminologi og teori
• Læring af en koreografi. Par- eller gruppevis skabelse af en kort bevægelsesfrase
• Bevidstgørelse om kreative momenter og udvikling af dem

MODUL 2 / KREATIVITET OG KOMPOSITION

LÆRINGSMÅL: Eleven skal i samarbejde kunne skabe og huske en bestemt bevægelsesrækkefølge. De skal udvikle følelsen af tryghed i deltagelsen af dansen og have forståelse for forholdet mellem tillid og ansvar.
• Forskellige øvelser som forberedelse til kreativt arbejde med elementer af improvisation og kontaktimprovisation
• Introduktion til komposition og koreografiske virkemidler (f.eks tid, rum, musik, relation) med udgangspunkt i den tekst de fik udleveret gangen før
• Videreudvikle deres korte bevægelsesfrase og skabe en koreografi, hvor forskellige koreografiske virkemidler er implementeret
• Udlevering af tekst om sociale relationer eller udarbejde egen tekst som forberedelse til næste modul.

MODUL 3 / IDENTITET OG SAMARBEJDE

LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne kropsliggøre en social situation. Eleven skal udvikle sine samarbejdsevner og kunne forstå udtrykket: ”Hvordan gør du dine medspillere gode”.
• Samtale om udleveret eller egen tekst fra forrige modul
• Igennem bevægelse undersøge begreber som identitet og fælleskab
• Kropsliggøre relevante udtryk og følelser
• Med udgangspunkt i elevernes koreografier, arbejder vi med at implementere sociale relationer i deres dans
• Vi viser koreografierne for hinanden og kommer med konstruktiv og anerkendende feed back

MODUL 4 / PERFORMANCE OG ÆSTETIK
LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne anvende tekniske færdigheder ved forskellige bevægelser og dynamikker. De skal udvikle bevægelseshukommelse, og kunne anvende udtryksfærdigheder til at kommunikere meningen i dansen. Eleven skal have en forståelse for dansens æstetik.
• Samtale om iscenesættelse – hvordan vi performer for hinanden til dagligt og igennem sociale medier
• Kropsliggøre relevante situationer og udforske forskellige bevægelseskvaliteter
• Udvikle evnen til at arbejde kreativt med fokus på æstetik og udtryk
• Med udgangspunkt i elevernes koreografier, arbejder vi med at kommunikere meningen i deres dans
• Vi viser koreografierne for hinanden og kommer med konstruktiv og anerkendende feed back

MODUL 5 / DANSEANALYSE, REFLEKSION OG EVALUERING
LÆRINGSMÅL: Eleven skal være i stand til at observere,beskrive, analysere og evaluere. De skal kunne reflektere over egen og andres praksis individuelt, parvis og i grupper. De skal kunne udtrykke og modtage konstruktiv og anerkendende feed back.
• Se et relevant videoklip med efterfølgende refleksion og analyse ud fra Labans bevægelseslære
• Med udgangspunkt i dette klip, reflekterer eleverne over deres egne koreografier
• Samtale og evaluering af det samlede forløb
• Iscenesættelse af den koreografiske komposition eleverne har arbejdet på igennem hele forløbet
• Forestilling/ visning for et inviteret publikum

Alle moduler indledes med en opvarmning, der har fokus på koordination, styrke og smidighed og som går ind i dansens relation til musik. Gennem forskellige øvelser anspores eleverne til at være åbne og spontane. Ligesom der lægges vægt på at etablere en legende og åben stemning, der skal være udgangspunktet for det videre kreative arbejde. Undervisningen afsluttes altid med udstrækning.

GENERELT OM DANSEUNDERVISNINGEN

Vores erfaring er, at den bedste læring af dans opnås som en kreativ proces, hvor eleverne er medskabende, og hvor fokus er mindre på deres resultater. Dansen og koreografien læres som et fælles projekt, hvor alle deltager og bidrager med engagement og aktiv tilstedeværelse, og hvor eleverne lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden i processen. I skabelsesprocessen, oplever eleverne hvordan der kan opstå noget nyt, noget de ikke havde overvejet kunne opstå. Når de igennem samarbejde og kreativitet lykkes at skabe deres egne koreografier, er det tydeligt at læse stoltheden og ejerskabet hos eleverne.
Eleverne lærer en kort koreografi, som danseformidleren har forberedt i forvejen og det kan opleves som en tryghed, at noget er i faste rammer.

SYNLIG LÆRING
Undervejs i forløbet inddrages eleverne i at reflektere over det, de lærer omkring spørgsmål som: Hvad er meningen med dansen? – Hvad er jeg/de andre blevet bedre til? – Hvordan bruger vi de nye kompetencer? – Hvordan gør du dine medspillere gode?

AABEN DANS UNDERVISNING

Egnsteatret Aaben Dans arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi bygger bro mellem den professionelle scenedans og vores lokalmiljø gennem forestillinger og kunst- og performancerelateret undervisning og aktiviteter.

Teatrets kunstneriske arbejde med at skabe nye forestillinger er kernen i alle vores aktiviteter. Herfra trækker vi de erfaringer om bl.a. kreativitet, kunstneriske processer, samarbejde og performance, som vi deler og arbejder videre med i vores undervisning, der er karakteriseret ved et ikke-konkurrerende og samskabende miljø, hvor den individuelle udvikling samtidig tilgodeses.

Aaben Dans tilbyder danseundervisning til folk i alle aldre. Undervisningen foregår på teatret eller på skoler og institutioner.

KONTAKT

AABEN DANS
Rabalderstræde 10
4000 Roskilde
mail@aabendans.dk eller 3582 0610.

PRAKTISK: HVOR MEGET, HVOR OG HVORDAN

Helt konkret er der 5 modulers danseundervisning med to lektioner pr. modul. Modulerne kan samles eller ligge spredt. Undervisningen foregår på skolen. For at skabe et godt forløb for alle, er der nogle ting, der skal opfyldes:
* Skolen stiller en opvarmet og ren gymnastiksal til rådighed med et musikanlæg til både CD og Ipod.
* Der skal være ro i salen, og det er altså ikke hensigtsmæssigt, at rummet bruges til gennemgang.
* Læreren forventes at være til stede og deltagende – hvis ikke fysisk, så som observatør, så man sammen kan bruge erfaringer bagefter.
* Lærer og danseunderviser skal have en dialog om forløbet på forhånd, så forventningerne afstemmes og datoerne/tiderne planlægges.
* Eleverne skal møde i træningstøj med lange bukser, bare fødder og medbringe vandflaske og frugt.

DANSEUNDERVISEREN

Thomas Nørskov er fast underviser på 9. klassesforløbene og danseundervisningen i 7. 8. og 9. Musikklasserne på Østervangsskolen og bla. for workshops til institutioner i forbindelse med forestillingerne på Aaben Dans.

Thomas er uddannet fra Den Danske Scenekunstskole 2001. Han har siden danset i mange forskellige produktioner lige fra børne- og voksenforestillinger til dansekonkurrencer samt i Operaen på Holmen. Har desuden koreograferet flere steder, bl.a. en street dance forestilling og en stor forestilling for 12 skoleklasser i Kalundborg.

Til daglig arbejder Thomas fast hos Aaben Dans i Roskilde hvor han laver workshops for børn, unge og voksne. Herudover står Thomas for at udvikle koncepter og skabe forskellige lejlighedsvise koreografier/events og har desuden et stort hjerte for unge-dansen.

Kontakt til Thomas: thomasn@aabendans.dk

ØKONOMI

PRIS PR. DANSEFORLØB PR. KLASSE:
5 moduler (á to lektioner) Total: 6.050,-

Prisen inkluderer løn til danselærer, kontakt og forventningsafstemning mellem underviseren og skolen, planlægning af forløbet, supervision og evaluering, administration, lønudbetaling og kontraktskrivning.

DOWNLOAD

Download 9. klassesforløbet på PDF her…