Aaben Dans i nyt kreativt sambyggeri i Roskilde

Onsdag den 21. marts vedtog byrådet i Roskilde at gå ind i et samarbejde med Roskilde Festival om at bygge et nyt, og helt unikt, kunst- og kulturbyggeri på Musicon.  Det nye byggeri kommer til at rumme faciliteter til Roskilde Festival, musikøvelokaleforeningen Råstof Roskilde samt egnsteateret Aaben Dans.

For Aaben Dans kommer det konkret til at betyde et samlet hus med dansestudie, blackbox scene og administration samt adgang til en ny stor multifunktionel sal, der kan rumme 200 publikummer. Der kan derfor både skabes og vises forestillinger af langt større skala end tidligere. Samlet set får det en kæmpe positiv indflydelse for både Aaben Dans’ produktioner og andre aktiviteter, for personalefaciliteterne og ikke mindst for publikums oplevelse af at træde ind i et pulserende kreativt centrum.

Det fælles byggeprojekt bliver en kunstnerisk, kreativ smeltedigel og eksperimentarium, hvor de tre parter deler nogle fælles faciliteter og udnytter potentialerne i et tværkunstnerisk felt. Byggeriet skal emme af flerstemmighed og engagement og danne ramme for møder mellem kunstarter og kunstneriske fagligheder, mellem professionelle og amatører og mellem publikum, frivillige og brugere i alle aldre. Det skal ske både i hverdagens arbejdsgange på tværs af de tre institutioner og samt i alle åbne arrangementer som forestillinger, koncerter, undervisning, workshops, events m.v. Byggeriet skal indeholde oplevelser, der inspirerer og flytter mennesker gennem dans, musik, kunst og aktiv deltagelse.

Ledelsen Thomas Eisenhardt og Lisbeth Klixbüll siger:
”Vores mange aktiviteter har i årevis været begrænset af mangel på plads. Vores lille black-box har været ved at sprænges af at skulle fungere både som teatersal, prøvesal, dansestudie, workshoprum med meget mere. Der er blevet lagt låg på mange potentielle aktiviteter. Med dette nye fantastiske byggeri slipper vi ikke bare alle disse muligheder løs. Vi åbner også op for, at nye og uventede ting kan opstå i mødet mellem de tre institutioners kunstnere og ildsjæle. Vi har ambitioner om at skabe et sted, der rækker ud mod verden og give oplevelser med nærvær, ånd, energi og høj kvalitet.”

Aaben Dans, der i 2018 har 10 års jubilæum som egnsteater i Roskilde har allerede en omfattende aktivitetsportefølje, der involverer: scenekunstproduktioner, gæstespil, recidencies, workshops, åbent laboratorium for up-coming kunstnere, faste samarbejder med skoler, plejehjem, daginstitutioner, internationale samarbejdsprojekter og en biennal festival SWOP.

Skøn film fra Dans i Dagtilbud

Aaben Dans lavede i efteråret 2017 projektet DANS I DAGTILD i samarbejde med Roskilde kommune, børnehusene Ravnen og Lyngbakken i Roskilde samt danseformidler Mette Møller Overgaard og filmantropolog Nanna Nielsen.

Projektet var en del af Slots- og Kulturstyrelsens udbudte partnerskabspulje og skulle undersøge hvordan kulturinstitutioner og dagtilbudsområdet kan arbejde sammen.

Aaben Dans skabte et projekt, hvor børnene i de to børnehuse fik danse-workshops i egne omgivelser i børnehaven, de så Aaben Dans forestillingen TRE BEN og kom til teatret og skabte deres egen forestilling med danseformidleren, som familierne kom og så.

Desuden lavede kunstnerisk leder Thomas Eisenhardt foredraget om Krop og kreativitet på professionshøjskolen Absalon for studerende, og lokale pædagoger. Danseformidler Mette Møller Overgaard lavede desuden workshops for de pædagogstuderende om dans samt de studerende kom og observerede processen med at skabe en forestilling, hvor børnene optrådte.

Filmnatropologen Nanna Nilesen fra Kanvas film har lavet denne skønne film på 15 min samt en kort udgave. Se filmen og få et indblik i, hvor meget børnehavebørn og –voksne kan skabe sammen og i hvor høj en grad at danseglæden spiller ind.

Link til den fulde film: https://vimeo.com/248143329
Link til trailerversion af filmen: https://vimeo.com/248140025

Yderligere info hos mail@aabendans.dk

 

Dans i marts

Det er godt, at dagene er blevet længere. Så er der bedre tid til at danse!
Marts på Aaben Dans byder bl.a. på:

Turné med forestillingen IGEN i Frankrig, hvor den spiller 14 gange i fire forskellige byer i Bordeaux før den vender hjem til DK igen med to forestillinger på Dansekapellet i København 25. marts. TRE BEN – spiller i Holland 31. marts i Corrosia in byen Almere Havenre.

– I uge 10 kommer danser og koreograf Ellen Kilsgaard og arbejder i Laboratoriet med sin forestilling TOTAL!DANS! Der skal familieversioneres. Der er stadig plads til forestillingen lørdag 10. marts kl 11:00. Der er gratis entre – men man skal bestille billetterne på forhånd.

9 klasserAllerslev – og Kr. Hyllinge Skole i Lejre og Hedegårdenes Skole i Roskilde arbejder med eksamensforberedende dans i idræt med Thomas Nørskov, der også danser med musikklasserne M8 & M7 på Østervangsskolen

– Vores 6 dansehold i Laboratoriet er i gang mandag og onsdag med Merete Dam og Morten Nielsen

– Lars Bjørn og My Lindblad har skoledans på Tjørnegårdsskolen med specialklasserne og Jyllinge Skole med 4. årgang  med temaerne “Venskab” & “Relationer”.