2-delt coachingforløb i dans – 3.-7. klasse

Gennem forløbet bliver lærere og pædagoger præsenteret for en række øvelser og opgaver, som alle deltager i. Undervejs og efterfølgende vil vi undersøge hvordan disse øvelser kan formidles til elever på mellemtrinet. Fokus er på, at du som deltager får kendskab og værktøjer til, hvordan du kan blive inspireret til og arbejde videre med Bevægelse, Kreativitet og Musik.

Metoder:

For eleverne i mellemtrinet kan det være anderledes og grænseoverskridende at arbejde med dans. Derfor forsøger vi at møde dem i øjenhøjde, i et mere personligt og fortroligt rum, hvor tryghed har en høj prioritet. Her er det vigtigt, at vi som lærere og formidlere tager udgangspunkt i vores egne interesser og faglighed. Hvordan kan vi forberede os og få indholdet til “at spille” så vi ’tænder’ på det selv.

Som forberedelse til at eleverne skal arbejde kreativt og skabe deres egne bevægelser og koreografi, er etableringen af en legende sfære en væsentlig og vigtig del af opvarmningen. Igennem forskellige øvelser, inviterer vi eleverne til at være spontane og lytte til deres første og umiddelbare indskydelse, hvor de bevæger sig væk fra, hvad der er rigtigt og forkert.

I processen med at skabe, oplever eleverne hvordan der kan opstå noget nyt, noget de ikke havde overvejet kunne opstå. Når de igennem samarbejde og kreativitet lykkes at skabe deres egne koreografier, er det tydeligt at læse stoltheden og ejerskabet hos eleverne.

Den bedste læring opnås derfor bedst som en kreativ proces, hvor eleverne er medskabere og ikke ud fra dens resultater. Dansen og koreografien er et fælles projekt, hvor det er nødvendigt at alle spiller med og bidrager med engagement og aktiv tilstedeværelse. Alle må derfor tage et ansvar, også for de andre.

Refleksion:
Hvad er meningen med dansen? – Hvad er jeg/de andre blevet bedre til? – Hvordan bruger vi de nye kompetencer? “Hvordan gør du dine medspillere gode?”

Lærerworkshop 1

INTRODUKTION: (20 MIN)

Kort samtale i åbent forum om dansens mening: “Hvad er dans?” – “Hvad kan dans?”

Vi tager udgangspunkt i EMU-læringsmål for alsidig idrætsudøvelse/dans og udtryk/3.-5. klasse:

 1. Eleven kan udføre grundlæggende bevægelser inden for dans og udtryk. Eleven har viden om variationer i bevægelser inden for dans og udtryk.
 2. Eleven kan udføre rytmiske bevægelsessekvenser til musik. Eleven har viden om tempo, puls og takt
 3. Eleven kan skabe forskelligartede kropslige udtryk med bevægelse. Eleven har viden om brug af rum, relation og bevægelsernes dynamik.

DEL 1. (75 MIN)
Musik, tempo, puls og takt

 • Opvarmning med fokus på koordination, styrke og relation
 • Parvis forflytninger over gulv med fokus på tempo, puls og takt
 • Dansens relation til musik
 • Kreative øvelser med elementer af improvisation og kontaktimprovisation

Grundlæggende bevægelser inden for dans og udtryk:

 • Introduktion til Laban bevægelseslære og terminologi og koreografiske virkemidler (f.eks tid, rum, dynamik, musik, relation)
 • Hvordan skaber jeg selv en koreografi/neutral bevægelsesfrase.
 • Med udgangspunkt i denne koreografi skabes en fælles koreografi i par eller grupper med fokus på relation og samarbejde.

DEL 2. (75 MIN)
Forskelligartede kropslige udtryk med bevægelse:

 • Igennem bevægelse og kreative øvelser undersøge identitet og fælleskab
 • ”Hvordan kan vi kropsliggøre en idé?” – ”Hvordan gør vi de andre gode?”
 • Videreudvikle deres egne koreografi og arbejde med at implementere sociale relationer i deres dans med fokus på relation og rum.
 • Vi viser koreografierne for hinanden. Efterfølgende giver vi og modtager anderkendende feed back
 • Udlevering af tekst om Labans bevægelseslære og andet relevant materiale
 • Udstrækning og afslutning/evaluering

Det er nu tid for at afprøve dansen ude på skolerne. På lærerworkshop 2 samler vi op på udfordringerne I har haft samt foreslår løsninger og alternativer.

Lærerworkshop 2

INTRODUKTION: (20 min)
Kort samtale i åbent forum om erfaringer og udfordringer fra de 4-5 uger I har haft til at afprøve nogle danseøvelser ude i klasserne. Hvad virkede særlig godt og hvorfor?

Herefter fortsætter vi med at tale om sociale relationer og iscenesættelse – ”Hvad er æstetik?” – ”Hvad er performance”? -”Hvordan performer vi for hinanden til dagligt og igennem sociale medier?”

Vi tager udgangspunkt i EMU-læringsmål for alsidig idrætsøvelse/dans og udtryk/6.-7. klasse:

 1. Eleven kan udføre sammensatte bevægelsessekvenser inden for kulturelle danse og stilarter. Eleven har viden om kendetegn ved kulturelle danse og stilarter.
 2. Eleven kan udvikle fælles koreografier og udtryk. Eleven har viden om koreografiske virkemidler.

DEL 1. (50 min)

 • Opvarmning med fokus på koordination, styrke og smidighed
 • Parvis forflytninger over gulv

Kulturelle danse og stilarter:
Alle har på youtube inden workshoppen undersøgt og fundet et eksempel på en dansestilart fx hiphop/tango/folkedans/moderne dans eller andet.

 • alle vælger nu og afprøver 3-4 bevægelser fra den valgte stilart og noterer dansens kendetegn og mening
 • hvad er typiske bevægelser for den stilart og hvordan er forholdet til tempo kraft og flow samt hvordan bruges rummet?
 • inddeling i nye grupper. Grupperne vælger en stilart som der fokuseres på og sammensætter en lille koreografi med udgangspunkt i de 3-4 valgte bevægelser
 • grupperne viser for hinanden – giver og modtager anerkendende feedback

DEL 2. (30 MIN)
Fælles koreografier og udtryk:

 • parvis skabes to forskellige “kropsskulpturer”
 • de to skulpturer bindes sammen af bevægelsen/rejsen fra den første skulptur til den anden
 • parrene viser for hinanden
 • to par går sammen og lærer hinandens koreografi og sætter det sammen til en gruppe- koreografi. (Hvordan løser vi det, hvis vi kun er tre i gruppen?)

Afslutning og evaluering.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen varetages af Lars Bjørn og Merete Dam, der begge er professionelle dansere og undervisere med lang erfaring med dans i skolen. Vi tager udgangspunkt i EMU-læringsmål for alsidig idrætsudøvelse, dans og udtryk.

TID OG STED

Der er i øjeblikket ikke planlagt nye workshops. Har du lyst til at komme på kursus, send en forespørgsel til Thomas Nørskov på thomasn@aabendans.dk eller ring på tlf 20 88 58 03.

TILMELDING

ikke mulig pt.