Lærerworkshop – dans og udtryk

I løbet af lærerworkshoppen bliver deltagerne præsenteret for en række øvelser og opgaver, som de selv deltager i, og undervejs og efterfølgende vil vi diskutere, hvordan disse øvelser kan formidles til elever i hhv. 8. og 9. klasse. Fokus er, at du som lærer får kendskab og værktøjer til, hvordan du kan blive inspireret og arbejde videre med Bevægelse, Kreativitet og Musik.

Metoder:
For eleverne i 8.-9. klasse kan det være meget anderledes og grænseoverskridende at skulle arbejde med dans. Derfor forsøger vi at møde dem i øjenhøjde i et mere personligt og fortroligt rum, hvor tryghed har en høj prioritet. Her er det vigtigt, at vi som lærere og formidlere tager udgangspunkt i vores egne interesser og faglighed. Hvordan kan vi forberede os og få indholdet til “at spille” så at vi tænder på det selv.

Som forberedelse til at eleverne skal arbejde kreativt og skabe deres egne bevægelser og koreografi, er etableringen af en legende sfære en væsentlig og vigtig del af opvarmningen. Igennem forskellige øvelser, inviterer vi eleverne til at være spontane og lytte til deres første og umiddelbare indskydelse, hvor de bevæger sig væk fra, hvad der er rigtigt og forkert.

Der læres en kort koreografi, som danseformidleren har forberedt i forvejen og det kan opleves som en tryghed, at noget er i faste rammer.

I skabelsesprocessen oplever vi hvordan der kan opstå noget nyt – noget vi ikke havde overvejet kunne opstå. Når vi gennem samarbejde og kreativitet lykkes at skabe egne koreografier, er det tydeligt, at læse stoltheden og ejerskabet hos eleverne.

Den bedste læring opnås derfor bedst som en kreativ proces, hvor eleverne er medskabere og ikke ud fra resultater. Dansen og koreografien er et fælles projekt, hvor det er nødvendigt at alle spiller med og bidrager med engagement og aktiv tilstedeværelse. Alle må derfor tage et ansvar, også for de andre.

Refleksion:
Hvad er meningen med dansen? – Hvad er jeg/de andre blevet bedre til? – Hvordan bruger vi de nye kompetencer? “Hvordan gør du dine medspillere gode?”

Lærerworkshop – 3 timer

INTRODUKTION: (15 MIN)
Kort samtale i åbent forum om dansens mening: “Hvad er dans?” – “Hvad kan dans?”
Lærings mål: Hvad står der i EMU-læringsplaner?
Eksamen for 9. klasse: “Hvordan forbereder vi lærer og elever til eksamen?”

DEL 1. (75 MIN)
• Opvarmning med fokus på koordination, styrke og smidighed
• Dansens relation til musik
• Kreative øvelser med elementer af improvisation og kontaktimprovisation
Med udgangspunkt i Labans bevægelseslære:
a. Introduktion til terminologi og til koreografiske virkemidler (fx tid, rum, musik, relation)
b. Lære en koreografi
c. Med udgangspunkt i denne koreografi gå sammen i par eller grupper og skabe deres egen koreografi, hvor virkemidler implementeres

KORT PAUSE

DEL 2. (75 MIN)
Kort samtale om sociale relationer og iscenesættelse – Hvad er æstetik? – Hvad er performance? – Hvordan performer vi for hinanden til dagligt og igennem sociale medier?
• Igennem bevægelse og kreative øvelser undersøge identitet og fælleskab
• Hvordan kan vi kropsliggøre en idé? – Hvordan gør vi de andre gode?
• Videreudvikle jeres egen koreografi og arbejde med at implementere sociale relationer i dansen
• Vi viser koreografierne for hinanden. Efterfølgende giver vi og modtager anderkendende feedback
• Udlevering af tekst om Labans bevægelseslære og andet relevant materiale
• Udstrækning og afslutning/evaluering

UNDERVISNINGEN

Undervisningen varetages af Lars Bjørn og My Lindblad, der er professionelle dansere og danseundervisere med lang erfaring med dans i skolen. Vi tager udgangspunkt i EMU-læringsmål for alsidig idrætsudøvelse, dans og udtryk.

TID OG STED

Der er i øjeblikket ikke planlagt nye workshops. Har du lyst til at komme på kursus, send en forespørgsel til Thomas Nørskov på thomasn@aabendans.dk eller ring på tlf 20 88 58 03.

Vi har dog et særligt forløb rettet mod 8.-9. klasser. Skriv for mere info.

TILMELDING

Ikke mulig pt.