For mellemtrinnets 4.-6. årgang samt specialskoler

DANS I SKOLEN – MED EN PROFESSIONEL DANSER

Video med Lars Bjørn Hansen og 5.C fra Trekronerskolen
af Nanna Nielsen, Kanvas Film

Glæd dig til en uges dans sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans i Roskilde. En danseuge med fokus på egen kreativitet, på at finde glæde i den man er og på at skabe og medskabe.

DANS, KOREOGRAFI & BEVÆGELSE
Dansen skaber et rum, der egner sig godt til drenge med uro i kroppen og udfordrer de stille piger på evnen til at stå frem. Alle bevægelser og kropsudtryk er valide – her tager man udgangspunkt i sin egen krop og dens formåen.

Dans på skoleskemaet
Bevægelse har dokumenteret positiv effekt på både koncentrationsevne og læring. Den mest ideelle form for fysisk udfoldelse til at fremme læring er aktiviteter, der er udfordrende, varierede og som indebærer succesoplevelser. I dansen er der ingen konkurrence. Det gælder hverken om at være hurtigst, stærkest eller bedst. Det gælder om at finde glæden i sig selv og sin egen krop. I den kreative dans, vi kommer med, er alle bevægelser og kropsudtryk valide. Her tager man udgangspunkt i sin egen krop og dens formåen. Dansen skaber et rum, der både egner sig til drenge med uro i kroppen og udfordrer de stille piger på evnen til at stå frem.

Eleverne skaber koreografiske forløb sammen, de lærer at samarbejde, at indgå i fællesskaber og at anderkende hinanden og hinandens ideer. Det er er vigtige redskaber, der både kan bruges i skolen og i fritiden.

Hver træning starter med opvarmning og bevægelsesopgaver. Derefter starter arbejdet med at skabe egne dansebevægelser og hen imod slutningen af dansedagen sammenkædes elevernes danse til en samlet koreografi. Forløbet kan afsluttes med en visning for andre elever på skolen. Det aftales med underviseren. Ligesom der aftales et tema for danseugen i fællesskab.

DE 7 K´er
Vi arbejder med relationerne i klassen, og understøtter arbejdsmiljøet i undervisningen generelt. Dansen opfylder flere af skolens faglige og menneskelige mål. Dansearbejdet er tværfagligt, og vi kategoriserer det i 7 læringsdimensioner DE 7 K´ER, som er Krop, Kreativitet, Koreografi, Kollektivitet, Kommunikation, Kollaboration, Kritisk tænkning.

Dansearbejdet differentieres over de tre årgange, hvor forskellige dimensioner fremhæves under hovedoverskrifterne:

• 4. årgang: Krop & Bevægelse (med fokus på læringsdimensionerne Krop, kollaboration og kollektivitet
• 5. årgang: Færdigheder & Relationer (med fokus på læringsdimensionerne Krop, kollaboration og kollektivitet
• 6. årgang: Identitet & Samfund (med fokus på læringsdimensionerne Kollektivitet, Kommunikation og Kritisk tænkning)

Hent hele materialet til ”DE 7 K´ER” gennem linket her… Vi håber og lægger op til, at skolelærerne bruger materialet til dels at se, hvad dansearbejdet indeholder og dels hvilke elementer, I kan bruge og forfølge i jeres øvrige skolearbejde udover danseforløbet.

Erfaringer
Det er professionelle dansere med stor erfaring i at undervise børn og unge, der kommer ud til skolerne. Vi oplever hver gang, at det virkelig rykker ved klassens samhørighed, bl.a. har børnene sagt:
”Jeg er blevet bedre til at danse. Men jeg er også blevet bedre til at samarbejde og finde det sjove i det”
”Jeg er blevet bedre til at overskride grænser. Og til at være med til tingene. Jeg syntes også jeg er blevet bedre til at være sammen med andre fra klassen og jeg har fået mere selvtillid”
”Vi er blevet tættere som klasse, og har lært at vi godt kan være sammen dreng og pige. Det er faktisk rigtigt sjovt”,
”Jeg tror vi har åbnet mere op for hvem vi er”

Også lærerne oplever eleverne i andre konstellationer og ser ofte nye talenter og interesser komme frem:
”Det giver god mening. Glæde, øget kropsbevidsthed, stærkere sammenhold, mod og nysgerrighed”
”Jeg ser børn, der overskrider egne grænser på en meget positiv måde. De tror mere på sig selv, ser nye perspektiver/sider af hinanden”.

Vi glæder os til at danse med jeres børn.

Aabendans.dk

FOR MERE INFO

Kontakt Aaben Dans
Rabalderstræde 10, 4000 Roskilde
Mailmail@aabendans.dk eller tlf. 3582 0610

DANSEUNDERVISERNE
My Lindblad Szlavik er uddannet danser fra Den Danske Scenekunstskole i København og hun har igennem de seneste 14 år arbejdet som freelance danser, koreograf og danseformidler i Danmark og i udlandet.
For Åben Dans underviser My på de partnerskoler, som har dans i skolen projekter på skemaet.Derudover er My fast tilknyttet Det Kongelige Teaters Ballettskole i København og Tivoli Ballettskole.
My sidder også i bestyrelsen for De Frie Koreografer og er desuden teamleder for danseforeningen Stands & Dans.

Lars Bjørn er koreograf og uddannet Danseformidler fra Skolen for Moderne Dans samt 1 årig Dansevidenskab, KUA. I Åben Dans arbejder Lars som danser, underviser og danseformidler på Åben Dans Partnerskoler i Roskilde. Som professionel danser har han arbejdet bl. a. med Granhøj Dans, Hotel Pro Forma, Kgl. Teater, Ålborg Teater og Jyske Opera. Som koreograf bl.a “Snedronningen” på A. P. Møller Skolen i Slesvig, Tryllefløjten, Musicalen “Cabaret” og “Baronessen fra Benzintanken”. Han har igennem 12 år været fast tilknyttet som koreograf ved Helikon Musikteater i Birkerød.
Derudover er han tilknyttet foreningen “Stands & Dans og Dansekonsulenterne i Danshallerne i Carlsberg.

Merete Dam er uddannet i moderne dans fra Laban Centre i London og danseformidleruddannelsen fra statens scenekunstskole.
For Aaben Dans og Dansefyrtårnet ROK underviser Merete både vores mandags-dansehold og på skoler i kommunen og regionen for både elever og lærere. Dertil har hun undervist på Showakademiet, AL-dans og Love2dance i en årrække. Pt. er Merete fast tilknyttet Ishøj Kulturskole, og har også freelancejobs som danseformidler for bl.a. dansekonsulenterne og som koreograf for bla. Herlev revy og Teater.
I regi af Aaben Dans og ROK underviser Merete i moderne dans, men stilistisk favner hun også showdance, streetdance show, balletteknik og stepdans

HVOR MEGET, HVOR OG HVORDAN

Et danseforløb består af 4 dages danseundervisning i 4 timer pr. dag. Undervisningen foregår på skolen.
For at skabe et godt forløb for alle, er der nogle ting, vi beder om

• Skolen stiller en opvarmet og ren gymnastiksal til rådighed med et musikanlæg til både CD og Ipod.
• Der skal være ro i salen, når eleverne er der – det er altså ikke hensigtsmæssigt, at rummet bruges til gennemgang.
• Eleverne skal møde i træningstøj med lange bukser, bare fødder og medbringe vandflaske og lidt frugt.
• Læreren forventes at være til stede og deltagende, hvis ikke fysisk deltagende, så som observatør. Dels for at kunne hjælpe, hvis der er elever der har brug for det, og dels for at de erfaringer der bliver gjort i løbet af ugen kan bruges og forankres i klassen bagefter.

Forud for danseforløbet vil skolen blive kontaktet af danseunderviserne. Der aftales et møde på skolen, hvor der bliver forventningsafstemt omkring forløbet, og hvor det praktiske aftales omk. skemalægning, lærerbemanding, hvornår – og for hvem – der skal være visning m.v. Der bliver også aftalt, hvis klassen gerne vil arbejde med et konkret tema under hovedoverskriften. Hvis der ikke er specielle temaønsker, arbejder vi med overskrifterne for årgangene: Krop & Bevægelse, Færdigheder & Relationer og Identitet & Samfund.

PRIS
Et forløb på 4 dage á 4 timer i løbet af en uge koster 8.800 .- pr klasse. Reduceret pris v. indgåelse af fast partnerskabsaftale.

Prisen inkluderer løn til danselærer, kontakt og forventningsafstemning mellem underviseren og skolen, planlægning af forløbet, supervision og evaluering, administration, lønudbetaling og kontraktskrivning.

BAGGRUND og DOWNLOAD

Materialet til “De 7 K´er” er udviklet af Aaben Dans i samarbejde med Lynghøjskolens 6. årgangs elever og de to idrætslærere Torben Nielsen og Susanne Riis Hansen (16/17). Det er skabt med inspiration fra “The Four Cs of 21st century learning”, som et redskab til at forbinde og imødekomme teatrets og skolens to verdener som led i Åben Skole.

Download det grafiske materiale “De 7 K´er” her…